شعرگردانی نگارش دوازدهم

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

موضوع: عشق...

در پس بی‌خبری از نهادمان عشقی درونمان نهاده شد،دفتر زندگی طوری دیگر ورق خورد و گویی دیگر تازیانه های زمانه جبر مطلق خود را به رخ ما نمی کشیدند.
جرقه ای خرد و حقیر قلبم را به شریان های عاشقیت در وصف معشوقی بی نام و نشان در کوچه پس کوچه های دلم پیوند داد و برای دوست داشتنت تا ابد شعله ور شد.
برگ های خشکیده حیاتم،در کنج حیاط خانه دلم به عقد باد درآمد زمانی که نام تو ویرانه دلم را آباد کرد وبی شک این نام توست که بهایی به جان واژه عشق ارزانی داشته است.
در هوس هوای دلت چو پیله ای محبوسم و بگذار از شراب عشق تو مست شوم تا پروانه ای باشم که بسوزم به پای عشق دیرینه و بی همتای تو.
مپرس از من چرا در پیله عشق تو محبوسم***که عشق از پیله های مرده هم پروانه میسازد...
نسیم هوای عشقت آتشی بر جانم انداخت که لحظه به لحظه در خیال خام من پخته میشدی و می مانستی به اسطوره ای که گویی همیشه برایم بوده ای.اسطوره ای از جنس ایمان که با عشق آمیخته است.
عشق تو همیشه مرا در دادگاه دلم محکوم کرده است.بی برو برگرد پای میز محاکمه محکومم!و چه اعتراضی شیرین تر و ملیح تر از این که موضوع بر سر دوست داشتن تو باشد،واین گونه میشود که اعتراض همیشه وارد است.
قطار عشق همیشه در حرکت است،هشیار باش که هر کسی به مقصد نهایی نمیرسد،در این راه ادعای عاشقیت گناه محضی ست که خود را دچارش میکنی،مبادا جا بمانی برای همیشه!!
راهی ست هموار اما بسیار پر خطر!به خود غره نشو وگمان مکن سهل است و به سهولت خواهی رسید...
عشق مارا پی کاری به جهان آورده است***ادب این است که مشغول تماشا نشویم.

نویسنده: شیدا یار محمدی

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

شعر گردانی صفحه ۴۱

موضوع: عشق

عشقی است که به پروردگار بلند مرتبه و عزوجل است. عشقی پاک و حقانی...
عشقی است ازلی که باعث شد به تکاپو و وسعت جهان بپردازیم.به هر پدیده ای که نگاه کنیم در بهت می مانیم .
به ما پدیده هایی را نشان داده است که وجودش را اثبات میکند.[enshay.blog.ir]
عشق به او آن طور است که در درون انسان ها برای شناختش غوغا به پا می کند...
عشق او همه جا همراه ما است در هر لحظه و هر ثانیه کنار ما است.
حقا که زیبا تراز او و عشق ازلی اش نخواهیم عشق دیگری یافت.

نویسنده: فاطمه پور نصاری

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

شعر گردانی صفحه ۴۱

موضوع: عشق

مقدمه: معبودمن انان چه میدانندکه یادوذکرتوتسکین قلب من است.

بدنه: عشق به خدابزرگترین خوشبختی وسربلندی است،وقتی به عظمت وبزرگی خلقت جهان فکرمیکنیم که چطورخداوندجهان رودرشیش روزخلق کردبه شگفت می آییم،،،
به شگفت می آییم وقتی میبینیم بنده خداواسه یه خانه ساختن یکسال طول میکشدتاآن رابسازد
عشق به خداشایدحضوری ان رادرک نکنیم اماوقتی میشینیم دعامیکنیم ونمازمیخوانیم ازدرون معنوی به خدانزدیکترمیشویم ومهرومحبت ان رااحساس میکنیم.
درهرجایی که باشیم خداهمراه ماهست فقط کافیه کمی چشم وگوشمان رابازکنیم
(عشق ان نیست که یک لحظه به یادش باشیم /عشق ان است که هرلحظه به یادش باشیم)

نتیجه گیری: عشق به خدابهترین عشق زندگی است پس بیایدبه جای اینکه به بنده اش عشق بورزیم وشکست بخوریم بگذاربه خدایی که همیشه کنارمان هست ودوستمان داردعشق بورزیم.

نویسنده: سیده کوثراصل هاشمی