نگارش دهم درس هفتم - انشا به روش تضاد مفاهیم (ناسازی معنایی)

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

موضوع: زندگی

کلاس شلوغ بود.امروز قرار بود وصیت استاد بزرگ در کلاس خوانده شود. مرد بزرگ قبل از مرگش برای دانشجو هایش نامه ای نوشته بود.مرد جوانی به نیابت از استاد مرحوم شروع به قرائت نامه کرد:
«به نام آنکه جان می بخشد و جان می گیرد.زندگی جاده ای پر پیچ و خم است و مقصد آن سعادت و خوشبختی.جاده ی موفقیت سرراه نیست موانعی دارد؛ برای رد کردن این موانع سه اصل مهم زندگی را بدان:
اول:به تعظیم انسانهای دورو اعتماد نکن.تعظیم آنان همانند خم شدن دو سر کمان است که هرچه به هم نزدیکتر شود تیرش کشنده تر است.به هر کس اعتماد نکن اما خوبان را دوست بدار؛زندگی کوتاه تر از آن است که به خصومت بگذرد و قلبها گرامی تر از آنند که بشکند فردا طلوع خواهد کرد حتی اگر ما نباشیم ، پس به حرمت خاطرات فردا زیبا زندگی کن.
دوم:تمام باورهایت را به پای معبودت بریز. خداوند تنها کسی را به لبه پرتگاه زندگی اش می برد که میداند قدرت پرواز دارد و بس.به او ایمان داشته باش تنها کافیست که به جایگاهت در جهان هستی بنگری آنگاه خدا را خواهی دید که به تو می نگرد.گاهی خداوند در هارا می بندد و پنجره ها را قفل می کند زیباست اگر فکر کنی شاید بیرون طوفانی سخت به راه است و او میخواهد از تو محافظت کند.
سوم:حساب زندگی ات را داشته باش. مراقب زبانت باش،بعضی از زخم زبان ها تحت هیچ شرایطی قابل جبران نیستند. حساب نعمت یت را داشته باش نه مصیبت ها یت را،حساب داشته هایت را داشته باش نه باخته هایت را،حساب دوستانت را داشته باش نه دشمنان ات را،حساب سلامتی ات راداشته باش نه سکه هایت را.اگر روزی محبت کردی بی منت،لذت بردی بی گناه وبخشیدی بدون شرط،بدان آنروز واقعا زندگی کردی. زندگی قانون باور ها و لیاقت ها است، باید باور داشته باشی که لایق بهترین هایی.ودر آخر،فرزندم!آنگونه پاک و صادقانه زندگی کن که اگر روزی رازهایت فاش شد،بغض دنیا بشکند.»
کلاس در خاموشی فرورفته بود.استاد بزرگ در واپسین لحظات زندگی اش بهای تمام زندگی خود را برای دانشجو هایش وصیت کرده بود.

نویسنده: زیبا فلاح رضایی

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع: جنگ و صلح

جنگ و صلح دو برادرند؛ از یک پدر و از یک مادر، با یک خون وبایک فرهنگ؛ اما به قدری دنیاهای متفاوتی دارند که راهشان از یکدیگر جداست.این دو برادر ، همواره در تقابل با یکدیگرند؛ یکی برای حقانیت تلاش می کند ودیگری برای نفرت ودورویی. وقتی صلح بیرق خود رابر فراز آسمان رها می کند، این مژده را به همه می دهد که موسم دوستی و شادی فرارسیده، موسم باهم بودن درکنار هم قدم برداشتن.کار صلح این است که از پله های گلدسته ی مسجد خیالم بالا رود و بر فراز گنبد این مسجد ، آرامش را علم کند ‌.
اما هنگامی که نوبت به پرچمداری جنگ می رسد ، آشوب و واهمه رادر دل همه می نشاند.جایگاه پرچم جنگ کجاست؟ نمی دانم؛ شاید بر روی ویرانه های خانه ی پیرزنی، شاید هم برروی مدرسه ای آوار شده روی بچه های بی گناه، شاید هم برروی خرابه های یک بیمارستان؛ ولی هر کجا که باشد، بذردشمنی ونفاق را می کارد.جنگ همیشه خشمگین است؛ به همین خاطر اگر به او بگویی که بالای چشمت ، ابروست، بی درنگ قصد کشتنت را می کند. اما برعکس صلح، همیشه مهربان است و همین مهربانی اوست که همه را مجذوب او می کند و محبوب همه می شود .
جنگ و صلح، این دو تافته ی جدا بافته، همواره در سفرندوهمیشه برای دوستدارانشان سوغاتی می آورند. سوغاتی هایی از جنس خودشان.مثلا ًجنگ برای دوستانش ، ترس و اضطراب و آشفتگی به یادگار می آورد. اما صلح کوله بارش را پر از صمیمیت و همدلی ونشاط می کند .هردو برادر به این معتقدند که درست نیست دست خالی پیش دوستانت باز گردی.اما ای کاش، جنگ چنین باوری نداشت. این باور او همواره بدی و بدی و بدی به همراه دارد و این یعنی...
در آخر می گویم: امیدوارم همواره پرچم صلح پابرجا باشد و پرچم جنگ به زیر کشیده شود .امیدوارم روزی برسد که جنگ سرش به سنگ خورده وراه برادر درستکارش، صلح رادر پیش گیرد و درنهایت امیدوارم که همیشه در همسایگی صلح باشیم وصلح نیز مارا به عنوان دوست خود برگزیند.

نوشته: سیده فاطمه موسوی 

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع: مهربانی

حیف نیست که با وجودمهربانی خشم به کار رود؟!با وجود مهربانی اعصبانیت الگو شود؟! مهربانی،مهربانی می آورد،عشق می آورد،دوستی می آورد اما خشم چی؟ وقتی خشم درجمعی حضور داشته باشد،دیگر مهربانی وجود نداردومهربانی وارد آن جمع نمی شود؛اما خشم هیچ احترامی برای مهربانی قاعل نیست، گاه جایی که مهربانی هست و عشق است وارد می شود و فضای حاکم بر آن جمع را پراز کینه و نفرت می کند.
مهربانی ،مهربان است؛با وجودش دنیا گلستان است،باوجودش کسی باکسی دشمنی ندارد،کسی از دیگری کینه ای بردل ندارد،از دیگری متنفر نیست اما خشم.....
خشم فقط میخواهد انسان را از خودبی خود کند،میخواهد آرامش انسان را از اوبگیرد و کوله باری از حرص و اعصبانیت به او بدهد.
برای یک کودک مهربانی یعنی مادرش برای او آبنبات چوبی بخرد و خشم را در این می بیند که مادرش اجازه ندهد برای بازی به کوچه برود؛اما چندین سال بعد که عاقل تر و بالغ تر می شود مهربانی را دراین می بیند که دست فقیری را بگیرد،انسانی را از منجلاب نجات دهد و کارنیک انجام دهد،خشم را دراین می بیند که افراد بدون توجه به انسان های نیازمند از کنار آن ها بی اهمیت می گذرند.
مهربانی بی انتهاست و زمان مکان ندارد؛خشم هم بی انتهاست ولی مهربانی کجاو خشم کجا؟! مهربانی بذرمحبت در دل می کارد و خشم بذر بذر اهمیتی.
مهربانی وخشم با ما حرف میزنند،مهربانی آرامش میدهد و خشم آن را میگیرد، مهربانی میخنداندوخشم میگریاند،مهربانی دلی راشاد میکند و خشم آن رامیگیرد،مهربانی بی سروصدا انجام می شود اما خشم پرازهیاهوست، مهربانی تفسیرصدای خداست خشم خدارابه سکوت وا میدارد، مهربانی بوسه صادقانه ای است که بر پیشانی مادر و دستان پینه بسته پدر میزنی، خشم صدای توست که وقتی برسرپدر و مادرت بلند میکنی،مهربانی تقدیم لبخند به خسته ای است که امید را می جوید،خشم همان است که امید را میگیرد.
من وقتی فهمیدم مهربانی چیست که زحمات مادرم رادیدم، زحماتی که بدون توقع و چشم داشتی از کسی انجام می دهد. او همیشه به من میگفت مهربان باش اما هیچوقت نگفت این مهربانی چه حدی دارد. از او پرسیدم:«حد مهربانی کجاست؟» اوخندید و گفت:«دخترم، مهربانی حد ندارد،مهربانی یک اقیانوس است که نباید دنبال ساحل برایش بگردی باید فقط در آن شنا کنی».فهمیدم که برای مهربانی نمی شود حد گذاشت، مهربانی بی نهایت است.
اما خشم مانند باتلاق است.هنگامی که خشمگین هستیم و دردشواری خود به دام می افتیم و هرچه بیشتر خشمگین شویم و دست وپا بزنیم بیشتر در این باتلاق فرو خواهیم رفت.
با مهربانی لحظه ها ماندگار می شود،
دل ها زنده و روزگاران بهار مهربان
باشید تا روزگارتان بهاری باشد
زندگی آنقدر ابدی نیست
که هرروز بتوان مهربان
بودن را به تاخیر
انداخت.

نویسنده: خاطْــره غفاری نژاد

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

خوشه ها

گرما [ نور ، درخشانی ، آتش و...]
سرما [زمستان ، سوز ، فقر و...]

موضوع: سوزِ گـرما

در آتش بازی های سال پیش ، کودکی را دیدم که از سرما می لرزید و به نور درخشان فشفشه ها خیره مانده بود.
اجـداد ما یا همان انسـان های نخـسـتین ، از هـمان زمانی که دیـنی نبود و زمین قـلمرو داینـاسور ها به شـمار میرفت، می دانستند که نور یعنی گـرما ؛ و وجود گرما نجات دهنده ی نـسل بشر اسـت. به همین عـلت بسیاری از آنها به پرسـتش خورشید روی آوردند. چـرا که در هنگام شب ، سرما آنان را در بر می گرفت و در روز ، گـرچه نمی توانستند به خورشید خـیره شوند، اما وجودش برای دلگرمی شان کافی بود.
من می دیدم که وقـتی فشفـشه ها خاموش می شوند و سر کودک از آن هیاهو ها به سوی دیگری می چرخد ، از لرزش بدنش کاسته می شود. اما تا دوباره نگـاه حیرانش به سمت هیاهویی دیگر می چرخید ، سرما بدنش را فرا می گرفت.
میدانید علـت این تغییر ناگهانی بدنش چه بود؟
وقتی او نوری نمی دید گمان میکرد که سرما یک چیز طبیعیست ، و بقیهً مردم نـیز ، اگر چه لباسی گرم تر پوشیده اند ، اما آنها هم حس او را دارند. امـا به محض روشن شدن یک فشـفشه ، خنده را بر لب مردم می دید ، و می فهمید که کسی حس او را درک نمی کند؛ پس سـرما به جسم کوچکش چیره می شد و سـوزِ گـرما ، اندامش را می لرزاند.
خدا کند سرما ، حـواسش به دل هایی که می لرزاند باشـد.

نویسنده : علی ادریس پور - دهم انسانی - دبیرستان شاهد خاتم الانبیا

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع: دنیای ما انسان ها

دنیای ما انسان ها عجیب است،دنیایی متفاوت با انسان های رنگارنگ...
در دنیای این روزها،نداشته ها بیش از داشته ها،وشادی ها کمتر از غم هاست.
در این دنیا،انسان های مثبت کم و انسان های منفی زیاد شده اند،گویی تعداد بدی ها بیش از خوبی ها،و جواب خوبی،بدی کردن است.
در این دنیا گاه قدر داشته هایمان را می دانیم و گاه نمی دانیم،گاه تمام هستی مان را فدای نیستی،و گاه تمام مان را فدای ناتمام های عمرمان میکنیم.
ما انسان ها در این دنیا،گاهی بین ماندن ونماندن،وگاه بین بودن ونبودن گیر میکنیم.اما گاه بهتر است نباشیم،تا قدر بودن هایمان را بدانند.
آری! دنیا متفاوت است،دنیای بعضی‌ها قصر ودنیای بعضی‌ها زندان است.
گاه در این دنیا ، خالی از صدا میشویم،وگاه پراز حرف.گاهی با هم واز هم جدا،و گاه هم صدای بی صدا میشویم.
در این دنیا،گاه خالی از امید می شویم،و گاه پر از حسرت،گاه خالی از احساس و گاه پر از عشق.
گذشته ی بعضی از ما انسان ها در آینده مان می میرد،و آینده برخی از ما،در گذشته ی مان دفن می شود.
بعضی از ما انسان ها زنده زنده،مرده ایم،مرده ای که در این دنیا نفس می کشد.
در این دنیا گاهی آرامیم،اما گاهی آشوبی درونمان برپاست.
گاهی از نا آرام بودن،فریاد می زنیم ؛اما گاه سکوت می کنیم،تا آرامش اهالی این دنیا بهم نخورد...
آری!اینجا زمین است.
در این دنیا گاهی مهربانیم،و گاه سنگدل.گاه می خندیم و گاه گریه می کنیم،گاه به خاطر شادی ها و گاه به خاطر غم هایمان.
گاهی از درون می شکنیم،و گاه از بیرون ضربه می خوریم.
چه بسیار حق ها که در این دنیا پایمال شد،و چه بسیار ناحق ها که به مقصد رسید.
چه بسیار بار کج به منزل رسید،و چه بسیار بار راست،مقصد خود را گم کرد.
گاه نرسیدن بهتر از رسیدن است،بعضی از رسیدن ها تهشان بن بست است،و فقط خسته و افسرده ات می کنند.
گاهی پشت این شب یک روز خوب نهفته،و گاه پشت این نور ،ظلمت و تاریکی است.
گاه زندگی به کام مان تلخ،و گاه شیرین است...
گاهی از کل این دنیا طلب کاریم،و گاه بدهکار...
طلب روزهای خوب،باهم بودن ها،شادی ها،طلب زندگی و شاید هام طلب مرگ...
و گاه ما می مانیم و بدهکاری هایمان،بدهی نعمت هایی که در اختیار داشتیم و شکر گزار نبودیم.
این دنیا می چرخد،روزها و شب ها سپری می شود،خوبی ها و بدی ها،سیاهی ها و سپیدی ها در پی هم میگذرند،پس خوب است خوبی هارا باهم جمع کنیم،و بدی هارا از هم کم کنیم؛و به یاد داشته باشیم که این دنیا منهای خدا،تکرار بی روح روزها و شب ها،و تلخی ها و شیرینی هاست...
به امید،طلوع شادی و غروب غم هایمان،
شروع خوشبختی و پایان بدبختی...

نویسنده: سارازنگنه وندی

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع: زندگی زیباست اگر بگذارند عشق مخصوص خداست اگر بگذارند نه مرگ،بی نفس می ماند نه زندگی تمام نفس گرفتن

زندگی سرشار از تضادها و تناقض هاست، که به دنیا رنگ های زیبایی می بخشد،بعضی وقت ها این رنگ ها تضاد های زندگی را مثل پازل کنار هم قرار می دهندو گاهی وقت ها این رنگ ها تضاد های زندگی را به مرگ تبدیل و آن پازل درست چیده شده را از هم متلاشی می کنند.

گاهی این تضاد ها بوی دوستی و دشمنی،عشق و نفرت،جفاووفا،زشتی و زیبایی و مرگ وزندگی می دهند.

بین همه ی این تیترهای گلچین شده پشت پرده ای وجود دارد،پشت پرده ای که می توانیم آن را به یک تارمو تشبیه کنیم که ممکن است هر لحظه از هم تیمی هایش جدا شود و به استقبال مرگ رود و زندگی که مثل کوهان شتر فرازونشیب هایی دارد را می توان در یک لحظه آن را سنگ فرش کرد.

درخت مانند ضربان قلبی که روی یک مانیتور خودش را جلوه داده است که گاهی رقص کنان است و انسانها را شاد می کند و گاهی به یک خط قرمز تبدیل و اشک انسانها را در می آوردو دلشان را پر از غم و اندوه می کند.

گاهی اوقات مرگ به ما می گوید آماده باش که به استقبالت می آیم و می خواهم زندگی را از تو سلب کنم.

گاهی اوقات زندگی برعکس مرگ است و می گوید تا می توانید شاد باشید و کنارهم لذت ببریدو مانند یک دوست یایک سایه هرروز باماست.

مرگ یک لحظه هست و یک لحظه هم دم نمیزند،امازندگی همانند جویباری است که از سنگ های گوناگونی که در شالوده اش نهاده شده می گذرد،گاهی سخت شکسته و گاهی هم خسته و بیمار می شود در برابر مشکلات راه و مانع عبور جریانش می شود.

مرگ مثل یک راز است که ما از وقوع آن آگاه نیستیم،اما زندگی رازی است که ما به آن آگاهیم و می توانیم به آن عشق بورزیم و گاهی اوقات زندگی بهانه ای برای مرگ است و گاهی مرگ بهانه ای برای زندگی.

بعضی زندگی هابه مرگ ختم می شوند و برخی زندگی ها خودشان بوی مرگ می دهند.

در ابتدای تولد که همان شروع زندگی است مابا گریه پا به عرصه خاکی نهادیم و هنگام مرگ که پایان زندگی است باز هم با گریه با این عرصه خاکی خداحافظی می کنیم،اما گریه ی تولد شیرین است وگریه ی مرگ تلخ.

هر زندگی مرگ خودش را می سازدوهر مرگ زندگی دیگری را یعنی آخر زندگی یک مرگ متفاوت است ولی آخر هر مرگ برای هر زندگی یک جور است.

نویسنده: مژگان خواجه

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

خیلی هاتاختن خیلی ها باختن. خیلی ها سوختن خیلی هاساختن خیلی ها نفس کشیدن خیلی ها از نفس افتادن خیلی ها میخندن الآن گریه میکنن خیلی هاگریه میکردن الآن میخندن خیلی ها آمدن(تولد)خیلی ها رفتن (مرگ)اونایی که اومدن شاید همیشه نمونن اما اونایی که رفتن برا همیشه رفتن زندگی خیلی سخته گاهی به سختیش می ارزه مهم نیست که دنیا خیلی نامرده مهم اینه که ما مرد باشیم بیاین قدر همو بدونیم ونذاریم ازهم دور بمونیم همدیگر رادوست داشته باشیم آدمای زنده به گل ومحبت نیاز دارن ومرده ها به فاتحه ولی گاهی برعکس عمل میکنیم واز ساده ترین چیز همدیگر رادریغ نکنیم(محبت)
زندگی گاه سخت وگاه زودگذروآسان زندگی گاه بلندوگاه کوتاه گاه بی پول وگاه پولدار گاه بالا وپایین گاه خوش وناخوشی گاه مهرومحبت گاه خشم وخشونت گاه زیباوگاه زشت گاه پرازعشق وگاه پراز نفرت زندگی انسان ها پستی وبلندی-شاهی ودرویشی-بالا وپایینی های زیادی دارداخلاق انسان ها هم متفاوت است برخی هاخوش وخرم برخی ها از همه گله مند بعضی ها مهربان و بعضی هاپراز خشونت برخی ها راست گو وبرخی ها دروغ گو بعضی هادنیا بر وفق مراد برخی ها برخلاف مراد. انسان های که در رفاه کامل زندگی را به سر می برند درمقابل انسان هایی که سقفی هم بالایی سر هم ندارند کودکانی غرق درخوشگذرانی وکودکانی که آرزوهای بزرگشان نهایت یک پدرومادرو گاه یک مداد رنگی 12رنگه نه 24رنگه کودکانی کم توقع وکودکانی پر توقع کودکانی گل فروش وکودکانی غرق در گل،مردمانی که دنبال پول وبرخی ها دنبال شهرت وبرخی دنبال عاقبت وآخرت برخی دنبال خوشگدرانی انی وزود گذر مردمانی که حسرت یک روز کنار خانواده رادارند ولی کسانی که خانواده دارند اما خودشان کناره گیری می کند زندگی قدیمی پراز خنده ودورهمی امروزه پراز فضای مجازی و کناره گیری
خلاصه دنیا پر از تفاوت های که فاصله یشان از زمین تا آسمان است.

نویسنده: سمانه مردانی