موضوع انشا: کمبود آب

عقربه های ساعت .... ارام ارام به ساعت 8 شب نزدیک میشد..سکوتی خاص فضای اتاق را فرا گرفته بود..صدای چکیدن قطره های اب به گوشم رسید..بی درنگ به سمت صدا رفتم..شیر اب را محکم بستم تا مبادا حتی قطره ای بی جهت..هدر رود.. به اینده ی این مایع حیاتی فکر میکردم....وقتی به کمبود اب فکر میکنم خیلی غمگین میشوم.. زندگی بر روی کره خاکی بدون اب امکان ندارد.. دریاها خشک میشوند..ماهیان کوچولو بیرون از اب جان میدهند... نسلهای اینده با مشکل بزرگ بی ابی روبرو میشوند... اب که نباشد زندگی هم میمیرد..حیات انسانها..گیاهان..حیوانات و تمام موجودات به اب وابسته است.. درختان با اب قادر به ادامه زندگی هستند.. اگر اب به درختان نرسد دیگر برگ و میوه ای ندارند.. اگر حیوانات اب نخورند میمیرند..حیات ما هم که وابسته به گیاهان و حیوانات است دچار مشکل بزرگی میشویم.. چرخه ادامه حیات وابسته به وجود اب است.. هر کدام از ما میتواند مسئولیت خود را در این زمینه به بهترین شکل به عهده بگیرد.. وقتی دست و صورت خود را میشوییم با کمترین مقدار اب میتوانیم این کار را انجام دهیم.. وقتی حمام میرویم اب را بیهوده هدر ندهیم.. باغداران میتوانند سیستم ابیاری را به صورت قطره ای تنظیم کنند و باغها و محصولات کشاورزی را ابیاری کنند..برای شستشوی ماشین خود میتوانیم با کمترین مقدار اب کار شستشو را انجام دهیم...باید باغبانانی که در پارکها کار میکنند نسبت به حفظ اب بیشتر کوشا باشند باید همه دست به دست هم بدهیم تا کمبود اب نداشته باشیم...باید تمام سرویسهای دستشویی و ظرف شویی و حمام خانه ها ... مرتب بررسی شوند تا اب قطره قطره..هدر نرود...اگر هر ایرانی به وظیفه خود در این زمینه عمل کند میتوانیم تا حد زیادی از این بحران جدی بکاهیم...و شایسته است که دست به اسمان ببریم و از خدای مهربان تقاضا کنیم تا باران رحمت خود را به تمام موجودات عطا فرماید... امیدوارم دوستان عزیزم در مورد حفظ این مایه حیات به پدران و مادران خود نیز یاداوری کنند که انها در برابر نسل اینده..که ما هستیم....مسئولانه تر رفتار کنند تا عزیزان انها در اینده با خظر بی ابی روبه رو نشوند.

نویسنده: مبینا دانشوری

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir