موضوع انشا: معلم

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

هرچه می‌دانست‌ آموخت مرا/ غیر یک اصل که ناگفته نهاد
قدر استاد نکو دانستن/ حیف استاد به من یاد نداد

مهم‌ترین نقش در تربیت جامعه را بی گمان معلم‌ها برعهده دارند. از تربیت معلم‌هاست که یک جامعه ایده‌آل ساخته می‌شود.
جدا ازعلم و دانش ارزنده‌ای که دارند از اخلاق نیکویی نیز برخوردارند،اخلاق نیکو معلمان به‌قدری حایز اهمیت هست که اغلب دانش‌آموزان با معلم‌هایی که روابط خوبی دارند در ماده درسی آنها با علاقه و رغبت بیشتری حضور پیدامی کنند. امروزه همه افراد جامعه حداقل یک دهه از عمر خود را زیر نظر معلمان فرهیخته سپری می‌کنند و الگوی زندگی خود را از معلم‌ها می‌گیرند. تدریس صادقانه، زحمت‌ بی‌چشمداشت، راهنمایی های دل‌سوزانه و...از ویژگی های یک معلم خوب است که باید از طرف مسئولین کشور عزیزمان ارج نهاده شود.
معلمان هر سرزمینی نقش اصلی تربیت آن جامعه و سرزمین را دارند در پاس‌داشت زحمات آنها کوتاهی نکنیم.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir