موضوع انشا: پنجره عشق زندگی

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست ...
زندگی هزاران پنجره دارد
یادم هست؛
روزی از پنجره ناامیدی به زندگی نگاه کردم،
احساس کردم می‌خواهم گریه کنم
و روزی از پنجره امید به زندگی نگاه کردم،
احساس کردم می‌خواهم دنیا را تغییر دهم
عمر کوتاه ست
فرصت نگاه کردن از تمامی پنجره‌های زندگی را ندارم …
تصمیم گرفته‌ام فقط از یک پنجره به زندگی نگاه کنم، و آن هم پنجره عشق بود
امروز برمی‌خیزم
و خدایم رابا تمامِ وجود صدا می‌زنم و بهترین روز زندگی را از او می‌خواهم و این‌ چنین شکوهِ امیدوار بودن را لمس می‌کنم.
بارالها
تنها راهی که به تو می‌رسد
راه و یاد توست
مهربان خدای من
از تو خالصانه می‌خواهم
که هیچ انسانی در کوچه‌پس‌کوچه‌های زندگی
اسیر بن‌بست نگردد.
آرزو دارم که تمام مردم دنیا در بین آن همه پنجره خورشید تنها از پنجره عشق بر زندگیشان بتابد و اینکه آنها از پنجره عشق به زندگی نگاه کنند.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir