موضوع انشا: زیبایی یک باغ پاییزی

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

همه ی خصلت های پاییز وصف نشدنی هستند

پاییز فصلی خوش منظره و زیباست .روزی داشتم از مدرسه برمی گشتم که به یک درخت پاییزی برخورد کردم آن درخت بسیار زیبا بود اطرافش نیز برگ های زرد،نارنجی،قرمزوقهوه ای بود.به یکی از برگ ها سلام دادم اوهم جواب داد سلام دوست خوبم خسته نباشی .بعد دز احوال پرسی از او پرسیدم که شما چگونه زندگی می کنید ؟به کجا می روید؟اصلا کارتان چیست؟[enshay.blog.ir]
او لبخندی زد و گفت‌:ما برگ ها در تابستان در بالای درختان هستیم همچون گلدانی که غنچه ها اورا بسیار زیبا می کنند ما نیز اینگونه ایم.
خسته شدم در کنار درخت دراز کشیدم و به بقیه ی حرف هایش گوش کردم اری دوست من در پاییز برگهایمان می ریزد و باد آن هارا به این برف و آن طرف می برد و همه می گویند که صدای خش خش برگ ها می آید و رقص برگ ها خیلی قشنگ است.
ما برگ ها اینگونه زندگی می کنیم علاوه بر اینکه طبیعت را زیبا می کنیم برای گیاهان کود مناسبی هستیم .ساعتم را نگاه کردم درست نیم ساعت گذشته بود به یاد این افتادم که قرار بود آن روز با خانه ی همکار پدرم برویم از درخت زیبا خداحافظی کردم و به خانه رفتم خوشبختانه به موقع رسیدم و همگی با هم به خانه ی آن ها رفتیم.

نویسنده: ساریا نیازی

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع انشا: زیبایی یک باغ پاییزی

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

زیبایی باغ در هر فصلی به آن فصل بستگی دارد وپاییز برای این زیبایی بهترین فصل است.

زیبایی یک باغ پاییزی در این است که درختان مانند ملکه لباسی به رنگ زرد ،نارنجی وقرمز به تن کرده اند.ومنتظر آمدن زمستان هستند.
زیبایی یک باغ پاییزی در این است که برگ درختان مانند تاج ملکه ی پاییزی است وهنگامی که نور خورشید به آن میتابد، مانند نگین تاج ملکه است .
زیبایی باغ پاییزی به لباس نارنجی رنگش است که مارا از آمدن زمستان با خبر می سازد .
هنگامی که باران می بارد باغ را پر از شگفتی های گوناگون می کند ،درختان که خیس می شوند ،و رنگ لباس ملکه تغییر می کند مانند این است که ملکه لباسش را عوض کرده است.[enshay.blog.ir]

نوشته: مبینا عبیدی کلاس پنجم

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir