موضوع انشا: تنهایی بد دردی است؟؟

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

به این فکر کرده اید که اگر تنها شوید یا به قول برخی دیگر از طرف دیگران ترک شوید چه اتفاقی رخ میدهد؟؟
بعضی ها فکر میکنند روحیه شان داغون میشود یااینکه افسرده خواهند شد.
خیر اینطور نیست.تنهایی به شما یک فرصت دوباره میدهد تاخودتان را باز یابید.شاید عقاید قدیمی ک داشتید ودر لابه لای خاطراتتان باشخصی خاک میخوردند،امروز با ترک شدن از طرف آن فرد به خود اجازه ی حرکت دهند.اجازه ی اینکه به شما یادآوری کنند که فردی ک مدتی با او به ظاهر خوش بودید،زندگی ارامی داشته باشید.شاید هم در مدت زمانی که تنها هستید به نتایج جالبی برسید.نتایجی ک شاید قبلا هم از طرف کس دیگری به شما گفته شده بود ولی به آن اعتنایی نداشتید.اما حالا خودتان تجربه کرده اید.و به این نتایج رسیده اید.نتایجی که اگر واقعا از ته دل به انها رسیده اید،بی شک مسیر زندگیات راعوص خواهد کرد.تنایجی ک نفر مسبب آنهاست اما برای هزاران نفر کاربرد خواهد داشت.
وقتی از طرف کسی ترک شده اید،عداب وجدان نگیرید.واز طرف مقابلتان فوری معدرت خواهی نکنید.یادتان باشد که شما مقصر نیستید.طرف مقابلتان است که ضرر کرده وشما برنده هستید.لااقل هرچیزی راهم که از دست داده باشید،باطن فرد به ظاهر عزیزتان رابدست آورده اید.
اردبیل فرزانگان ناحیه1

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir