موضوع انشا: کلاس ادبیات

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

کلاس ادبیات ما همانند درخت سیبی با شاخ برگ زیبا و سی و پنج تا سیب با رنگ و طعم هایی متفاوت است این درخت تنومند بدون تنه و ریشه لطفی ندارد،کلاس ما هم مثل درخت سیب است اگر دبیری نباشد کلاس هم ریشه ای ندارد دانش اموزان پذیرفته اند که کلاس جای درس خواندن و اموختن است نه صحبت کردن بیهوده. همه ما سعی در رعایت این موضوع داریم تا شان و منزلت و احترام یک معلم که واجب است،،رعایت شود.در این کلاس درسی علاوه بر درس خواندن و پرسش های لازم و انشاء هایی که به نحو احسن مینویسیم در کنار همه اینها،ادب و اخلاق پسندیده (که هر یک از ما که باید داشه باشیم)می اموزیم. همه اینها بر میگردد به وجود معلم سر کلاس که باید قدر تک تک این لحظات با ارزش که کنار هم هستیم را بدانیم...
کلاس ادبیات مون یک کلاس پر جنب جوش البته کمی شلوغی البته اصلا مشکلی نیست مهم اینه که ماها چگونه رعایت درس را بکنیم با این وجود کلاسی با کلی انرژی مثبت وهمچنین خوشحالیم.اما کم بیشی در درس ها ( ناخاسته) کوتاهی میکنیم معلم عزیزمون همیشه تاکید های لازم رو داره به هر حال الویت کلاس ما درس خوندنه و کارای بیهوده برای ما پایه اساسی نداره نه اینکه جز وقت تلف کردن چیزی عایدمون نمیشه تا معلمونم ناراحت نشه.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir