موضوع انشا: نامه ایی به خدا

نامه ای به خدا ، دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - www.enshay.blog.ir

به نام خدایی که به جای کعبه باید در دل هایمان دنبالش باشیم.

خدایا میخوام چند کلمه ایی با هم حرف بزنیم
به هر حال با هم رفیق هستیم دیگه مگه نه؟
خدا جون امیدوارم ناراحت نشی که میخوام از بنده هات بد بگم...

خدیا مردم این دنیا رو دوست ندارم... دلم رو شکوندن

خدایا مردم این دنیارو دوست ندارم... اشکم رو در آوردن

خدایا مردم این دنیا رو دوست ندارم... همیشه قضاوت میکنن

خدایا مردم این دنیا رو دوست ندارم...اونا هم منو دوست ندارن

خدایا ای معبودم اگر تمام دنیا بر علیه من باشد... اگر هیچ دوستی نداشته باشم... اگر تمامی مردم این دنیا بد باشن اما...اما اگر تو با من نه نه من با تو باشم قدرتمند ترین انسان روی زمین هستم

خدایا خوشحالم که به حرفام گوش دادی... و امید وارم هیچ وقت از حرف های من ناراحت نشی
خدایا دوستت دارم بینهایت با صداقت تا قیامت

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir