موضوع انشا: شهیدان

شهیدان، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا
از نام پر افتخارت مشخص است که قلبی مهربانو دلی دلیر و شجاع دارند ،موفق بودن وسربلندی نام کشور و اسمش موج میزند.
چه نامی زیبایی شهید ،شهید دوباره میگوییم شهید
کسانی که روز های ناامدی را به امیدواری و غم را به شادی و تاریکی را به نور هدیه میکنند
کسانی که چراغ های زندگی را روشن کردند
جانشان را هدیه ما کردند و شربت شیرین شهادت را با حلاوت نوشیدند کسانی که با خانواده ومادران چشم انتظارخودوداع کردند
و می دانستند که شاید زنده نمانند و آنان را دیگر نبینند.شاید یک ساعت زنده نباشند یا یک دقیقه حتی یک ثانیه.شهیدانی که زندگی را به اتاق ناامیدان عطا کردند کسانی که برای نام کشور،خود را به خاک سپردن. از کوچک گرفته تا بزرگ به سن خودنگاه نمی کردند و فداکاری را بازی میدانستند بازی که اسباب آن تیر تفنگ وتانگ و.....بود بازی که خرمشهر را خونین شهر کرد وبازی که قلب همه را شکست .
کسانی که قلبی به وسعت دریاوجهان بیکران دارند ایکاش همه آنها بودندتا دلها تنها نبود .
تا برای مادران اسیر غصه فردا نبود واگر فرزندانشان نیامدندتا روز قیامت انتظار می کشند
همه آنها دست به دست یکدیگر دادند و زندگی را زیبا ساختند .
شهیدان مانند کبوتری سفید بال عاشقانه پر گشودند و پرواز کردند .وخود را با سرور شهیدان امام حسین (ع)محشور شدند. شهیدان گنجینه هستند که آرمان های انقلاب اسلامی را در خود جای دادند . وبیاید دست به دست هم دهیم تا خون شهدان پای مال نشود ونامشان را سربلند نگه داریم.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع انشا: شهید

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.irکلام شهدا در گوهر باری است که از عمق اقیانوس های دل آنان بیرون آمده است، آری گوهرباری از سنخ ملکوت. شهادت مرگیست، انتخاب شده ،مرگی که انسان به سوی آن می رود نه آنکه به سوی انسان بیاید و اهمیت و ارزش شهید و شهادت نیز از همین جا سر چشمه می گیرد .اگر چه گفته می‌شود شیعه اگر در بستر هم بمیرد،شهید است اما شهید درجاتی دارد که که عالی‌ترینش جهاد در راه خداست .دل شهید وسیع و بی انتهاست زیرا هرگاه می رود به اقیانوس متصل شود دیگر رود نیست،اقیانوس است دل شهید است که به معدن عظمت الهی متصل است و معدن عظمت هم که میدانی بی انتهاست...
ای شهیدان عشق مدیون شماست * هرچه ما داریم از خون شماست * ای شقایق ها و ای آلاله ها *** دیدگانم دشت مفتون شماست.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir