موضوع انشا: خانه تکانی دل! ❤️💛💚💙💜💖

خانه تکانی دل، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا

این روزها همه در تلاطم هستند ، روز های باقی مانده از سال همه را مشغول کاری ساخته ! یکی مشغول خرید و دیگری مشغول ساخت و ساز ...
اما کاری که همه را سرگرم خود کرده ، خانه تکانی ست ! این روزها همه می گویند علاوه بر خانه تکانی دل تکانی هم بکنید ؛ وقتی هم می گویی نمی شود ! می گویند :تو چقدر کینه ای هستی !
وای خدای من ! چه مردمانی داری !!! نه دردت را می فهمند و نه حرفت را ، باز هم با این حال قضاوتت می کنند !!... آخر یکی نیست که بگوید چطور از آدمک دلشکسته ای که همیشه جبر زندگی او را محکوم کرده توقع دل تکانی دارید ؟ چطور از کسی که عادت کرده همیشه حال خودش را تنهایی خوب کند توقع بخشش دارید ؟
هر قدر که می گویم نمی شود ، دست من نیست ! این مردم می گویند : کافیست انار دلت ترک بردارد !
من اما دوست دارم که در جوابشان بگویم : اگر انار دلم ترک بردارد تمام شهر را رسوا خواهم کرد !
"همانطور که او به مردمانش یاد داده بدون پیشینه ای از من بگویند :
هوای دلت را بهاری کن!"

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir