موضوع انشا: آسمان شب

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا

قلم بر دست می گیرم و بر قلب کاغذ می فشارم و انشا ی خود را با نام خدا شروع می کنم زیرا هرکاری بی نام خدا ناقص است.

چنان سرپناهی است چیره بر دنیا همه را پاسبان است . مادری که ذره ذره ی وجودش بی نهایت درخشان است . اما گاهی اوقات اسیر تیرگی می گردد . اجازه می دهد ماه همچون مشعلی فروزان بدرخشد.

مادری مهربان که با عطوفت خود پاسدار ستاره های تنها در دل تاریکی اش است .ماه و ستارگان و شهاب  و....... همه را دل خود جای داده تا عظمت و جلال معبودش را اشکار در خویش پنهان کند.

آسمان لباس سیاه را بر تن خود می کند من می دانم اسمان سوگوار است از این که غروبی دیگر امد اما حضرت مهدی (ص) نیامد.

آسمان صورت زیبای ماه خود را به رخ  تمام جهانیان می کشد ان با ابر های تیره و تار می پوشاند تا به یاد اندازد که روی  ماه حضرت مهدی در پس پرده پنهان است . تزیین لباس شب با الماس های براق ستارگان نشان از اراستگی و امادگی عاشقی است که می خواهد پایان انتظار را بشارت دهد 

آسمان باتمام زیبایی های چشم گیرش باعث تکاپو ی جیرجیرک می شود چه زیباست این ضیافت شبانه همراه با نسیم خنک و ستارگان و ماه زینت بخش اسمان هستند.

آسمان  شب زیباست چرا که با الماس هایی درخشان و مشعلی فروزان در شب می درخشد ،ای دوازدهمین ستاره ی تابناک اسمان ولایت وامامت همه منتظرند تا تو بیایی.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع انشا: آسمان شب

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا

آفتاب که غروب می کند خیلی زود اولین ستاره طلوع می کند. بعد کم کم ستاره های دیگر پیدایشان می شود . مثل یک مجلس مهمانی که یکان یکان مهمانانش از راه می رسند ودر خانه ای به وسعت آسمان می نشینند .بعضی از ستاره ها شکل یک بادبادک رامی سازند بعضی دیگر شکل خرس ،ماهی ،شیر، عقرب ،خرچنگ ،کمان ،خوشه، گاو و ترازوو…..وبه همین نام ها نیز خوانده می شوند .

اگر درشبی که هوا صاف است مثلًا در جایی مثل کویر در پشت بام خوابیده باشی نظاره ی ستارگان زیبای آسمان که آسمان را به شکل چادر گلی آبی رنگی در آورده اند هوش از سر آدم می ربایند .ماه در گوشه ای از آسمان مثل یک صورت نورانی یا رهبری آسمانی گویی پادشاه شب است . ستاره ها در پناه او سو سو می زنند و ماه حرکت می کند و از آن ها سان می بیند .آدم های عاشق صورت یار را به صورت ماه تشبیه می کنند ودر دوری یار با ماه نجوا می کنند وستاره می شمرند .شب و آسمان و ستاره ها از اسرار خداوندند. ما هم باید در مقابل این نعمات خداوندی سر تعظیم فرود آوریم و بنده ای شاکر و صد البته شکر گذار.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع انشا: آسمان شب

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا


جایی که من زندگی میکنم آسمان وسیع و پر ستاره دارد اینجا کویر است وشبها گویی اسمان مخملی با همه ستاره هایش مردمان مهربان و افتاب سوخته روزهای کویر را در اغوش میگیرد.
کویر انقدر به مردمانش نزدیک میشود که انگار قرار نیست این دو یار دیرین و صمیمی ازیکدیگر جدا شوند .
اینجا کویر است ،درست است که خورشید سوزان روز پوست مردمانش را گداخته اما نسیم خنک شبهای کویر خستگی را از جان انان زدوده است .
تفاوت دمای بسیار زیاد شب و روز در کویر بسیار اعجاب انگیز است.
مردمان سخت کوش ،مهربان و افتاب سوخته روز های کویر به شب های خنک ،ارام وپرستاره دل بسته اند.
اینجا انقدر اسمانش دل انگیز و دیدنی است که مردم بعضی شبها حیاهو ومشغله شهر را به دست باد میسپارند وشبهای متمادی در جاده ها و بیابان های خارج از شهر مهتاب نوردی میکنند.
شبهای مهتاب نوردی انسان شاهد صحنه هایی اعجاب انگیز و بی نظیر از اسمان شب است .
کهکشان راه شیری ،دب اصغر ،دب اکبرویک عالمه ستاره دنباله دارهمه را بدون هیچ تلسکوپی میتوان شاهد بود واسمان انقدر به تو نزدیک میشود که فکر میکنی اگر دستت را دراز کنی میتوانی چند تا ستاره بچینی.
فکر میکنی ستاره های دنباله دار قرار است در چشمان تو فرود بیاینددیگر راه نمیروی گویی بابال های نامرئی در اسمان شب کویر درحال پرسه زدن و پرواز کردن هستی .
اسمان کویر هرچند باران کمی دارد ولی بجای ان ستاره هایش چندین برابراسمان شمال استـ.