موضوع انشا: آسمان شب

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا

قلم بر دست می گیرم و بر قلب کاغذ می فشارم و انشا ی خود را با نام خدا شروع می کنم زیرا هرکاری بی نام خدا ناقص است.

چنان سرپناهی است چیره بر دنیا همه را پاسبان است . مادری که ذره ذره ی وجودش بی نهایت درخشان است . اما گاهی اوقات اسیر تیرگی می گردد . اجازه می دهد ماه همچون مشعلی فروزان بدرخشد.

مادری مهربان که با عطوفت خود پاسدار ستاره های تنها در دل تاریکی اش است .ماه و ستارگان و شهاب  و....... همه را دل خود جای داده تا عظمت و جلال معبودش را اشکار در خویش پنهان کند.

آسمان لباس سیاه را بر تن خود می کند من می دانم اسمان سوگوار است از این که غروبی دیگر امد اما حضرت مهدی (ص) نیامد.

آسمان صورت زیبای ماه خود را به رخ  تمام جهانیان می کشد ان با ابر های تیره و تار می پوشاند تا به یاد اندازد که روی  ماه حضرت مهدی در پس پرده پنهان است . تزیین لباس شب با الماس های براق ستارگان نشان از اراستگی و امادگی عاشقی است که می خواهد پایان انتظار را بشارت دهد 

آسمان باتمام زیبایی های چشم گیرش باعث تکاپو ی جیرجیرک می شود چه زیباست این ضیافت شبانه همراه با نسیم خنک و ستارگان و ماه زینت بخش اسمان هستند.

آسمان  شب زیباست چرا که با الماس هایی درخشان و مشعلی فروزان در شب می درخشد ،ای دوازدهمین ستاره ی تابناک اسمان ولایت وامامت همه منتظرند تا تو بیایی.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع : آسمان شب

قلم بر دست می گیرم و بر قلب کاغذ می فشارم و انشا ی خود را با نام خدا شروع می کنم زیرا هرکاری بی نام خدا ناقص است   چنان سرپناهی است چیره بر دنیا همه را پاسبان است . مادری که ذره ذره ی وجودش بی نهایت درخشان است . اما گاهی اوقات اسیر تیرگی می گردد . اجازه می دهد ماه همچون مشعلی فروزان بدرخشد  مادری مهربان که با عطوفت خود پاسدار ستاره های تنها در دل تاریکی اش است .ماه و ستارگان و شهاب  و....... همه را دل خود جای داده تا عظمت و جلال معبودش را اشکار در خویش پنهان کند   اسمان لباس سیاه را بر تن خود می کند من می دانم اسمان سوگوار است از این که غروبی دیگر امد اما حضرت مهدی (ص) نیامد   اسمان صورت زیبای ماه خود را به رخ  تمام جهانیان می کشد ان با ابر های تیره و تار می پوشاند تا به یاد اندازد که روی  ماه حضرت مهدی در پس پرده پنهان است . تزیین لباس شب با الماس های براق ستارگان نشان از اراستگی و امادگی عاشقی است که می خواهد پایان انتظار را بشارت دهد   اسمان باتمام زیبایی های چشم گیرش باعث تکاپو ی جیرجیرک می شود چه زیباست این ضیافت شبانه همراه با نسیم خنک و ستارگان و ماه زینت بخش اسمان هستند   اسمان  شب زیباست چرا که با الماس هایی درخشان و مشعلی فروزان در شب می درخشد ،ای دوازدهمین ستاره ی تابناک اسمان ولایت وامامت همه منتظرند تا تو بیایی