نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع کتاب

نگارش دوازدهم - نگارش دوازدهم درس سوم - قطعه ادبی - نگارش دوازدهم نثر ادبی - نگارش

«کتاب»
سلام مونس مهربان خلوت و تنهایی من! بگذار به دنیای خاموشی همیشه ات قدم بگذارم! مرا با خود به دهکده روشن قصه هایت ببر! عطش دانستن مرا تنها شراب ظهور واژه های تو سیراب می کند.

این بار تو مرا ورق بزن! این بار، سطر به سطر مرا بخوان!

هر گاه تو را خوانده ام، پذیرایم شدی. آغوش مهربانی ات، همیشه اشتیاق «آگاهی»ام را جان پناه می شود. مرا بر بال واژه هایت می نشانی و سرزمین های دوردست را نشانم می دهی.

از دالان های تودرتوی فلسفه، آرام می گذرانی ام و به باغستان های پر از عطر و بوی بهار نارنج بوستان می بری ام، به شب نشینی هزار و یک شب می کشانی ام. من، قدم به قدم، با تو بزرگ می شوم. در هوای مهربانی ات می بالم و جوانه می زنم.

از پیراهن واژه هایت نسیم خرد می وزد؛ عبور می کند از تو و می رسد به من و من جاری می شوم در بی کرانگی تو.

دانای بی زبان! چگونه پرده برمی داری از اسرار آفرینش، بی آنکه غرور سکوت را جریحه دار کنی؟

بهشت من! سرمستم کن از رایحه شکوفه های دانایی که در گریبان داری! باز کن برایم پنجره ای به وسعت ابدیت از خرد و اندیشه!

تنها در آسمان زلال و شفاف واژه های تو، بی هیچ دغدغه ای می توان بال گشود.

تو بزرگوارانه، فانوس روشن نگاهت را بر معابر نادانی ام می آویزی تا راه گم نکنم. تو، تاریکی ذهن سرشار از پرسشم را، به چراغ پاسخ های بی منت خود روشن می کنی. تو می توانی دریای پرتلاطم نادانی را کشتی بان شوی.
📚📚📚📚📚📚📚📚📚
نویسنده: مریم رضایی
دبیر: خانم مرضیه زمانی

________________________________________

نگارش دوازدهم درس سوم قطعه ادبی با موضوع کتاب

نگارش دوازدهم - نگارش دوازدهم درس سوم - قطعه ادبی - نگارش دوازدهم نثر ادبی - نگارش

یاردیرینه ما در گذر زمان کتاب بوده است کتاب شی باارزش است که بسیاری از کتابها توانسته اند انسانی یا جامعه ای را مفتخر سازند و تربیت کنند.

هر کتابی درباره موضوع متنوعی به بحث و جدل میپردازدو ذهن آدمی را به حیرت و تحیر باز می دارد.

همانطور که باید گفت:《کتاب دوست کودکی من است که مرا تا حالا با دوستی بی آلایشش همراهی میکند.

کتاب یکی از باارزشمند ترین میراث جهانی است که نوشته های آن مانند الماس کوه نور جذابیت های خود را دارد.

کتاب نژادهای مختلفی دارد هر نژاد ویژگی های خودرا براساس واقعیت بیان میکند

کتاب مانند سینمایی پرتماشا که تماشاگران زیادی رو بر روی صندلی های سینما می کشاند.

کتاب مانند دریایی پهناور و خروشان است که تمام عناصر دریا را در خود جای داده است.

کتاب طبیب درد هاست که دردی را از دل یا بدن انسانی ناچار ناپدیدار میکند.

باید بدانیم که همیشه کتاب را بخوانیم و آن را در زندگیمان الگو قرار دهیم و در سر درگمی ها از او کمک بگیریم و به آن عمل کنیم.
📚📚
نویسنده: مرضیه رحیمی
دبیر: خانم مرضیه زمانی
دبیرستان دخترانه ی آیت الله خامنه ای مبارک آباد قیرو کارزین استان فارس