نگارش دهم انشا با موضوع مقایسه پنجره با تلویزیون

انشا - انشا بلاگ - انشا نویسی - انشاء - انشای آماده - نوشتن انشا

هر دو دری جدید را به روی تو باز ، و تو را به عمیق ترین نقطه‌ی ذهنت ، برای اندکی اندیشه ، درباره‌ی وقایع روزانه‌ات دعوت میکنند.
یکی برنامه‌ی از پیش تعیین شده‌ای ندارد و هر آنچه از دل و دیدگانش بر می‌آید ، در اختیار تو میگذارد تا قضاوت کنی ؛ ولی دیگری ، جدول و زمانی و موضوعات طبقه‌بندی شده دارد و ، هر آنچه که باید را از مقدمه تا نتیجه تعیین کرده است که مبادا ذهن تو از بازیِ او منحرف شود .
یکی گاهی برای تو ، از آن زن گوژپشت زنبیل به دست خانه‌ی رو‌به‌رویی میگوید ، ویکی از شخصی در آن سوی مرزها.
یکی بی هیچ چشم‌داشتی ، تو را به دیدن مسابقات جام محله‌ای می‌برد و یکی هم ، به شرط وجود شرایط ، به جایگاه هواداران تیم بارسلونا .
یکی خود را برای تو میسوزاند و خیس میکند ، و دیگری گاهی تو را به زحمت بازسازی خود می‌اندازد .
یکی مرهم تنهایی های تو میشود ُ ، چشمانش را به چشمان پر از حرفت میدوزد و، بی آنکه بدانی غم هایت را می‌شویَد و میبرد .
یکی آنقدر ساده و پنهان به تو خدمت میکند ، که نادیده گرفته میشود و دیگری ، آنقدر تجملی خود را به نمایش میگذارد ، که تو همه چیز را فراموش میکنی و برده‌ی او می شوی.

نوشته : ملیکا خواجه
دبیر : خانم فرهی
دبیرستان حدیث ، بوشهر