موضوع انشا: زندگی

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

زندگی
زندگی این واژه ی ساده لیکن پرمعنا گاهی سخنانی به وسعت اقیانوس هابرزبان می آورد که ذهن درگنجایش تجزیه و تحلیل آنهاناتوان وفهم ازدرکشان عاجزاست عشق موسیقی زندگی است🎼 و زندگی آوای عاطفه ها .
زندگی یعنی عاشق شدن وعاشق ماندن نفس کشیدن واندیشیدن؛ چراکه ما،مایه ی اقتدار،طراوت،شادابی و حیات نونهال کوچک ومستضعفی هستیم که درنهایت اساس ریشه وبنیاد ماراشکل میدهد.
ما،در،درک اقتدارواهلیت این واژه ناتوانیم؛چراکه زندگی چیزی بیش ازیک حرف،یک کلمه ،یک جمله و حتی یک دنیاست؛که کلیات آن رویاها،آرزوها واهداف مارادربرمی پروراند.
زندگی حروف ز،ن،د،گ و،ی،رادربرمیگیرد
که هرکدام به وجوداورنده ی معنایی پر افتخار،اندوکمترکسی قابلیت درک آن را دارند.
چند حرف توانسته اند واژه ای به بزرگی معجزه ی خداراشکل دهند .شاید زندگی پنج حرفی بیش نباشد لیک داشتنش توانایی میخواهد همچو پرواز که بالا رفتنش جسارت،وبالاماندنش لیاقت میخواهد.
عده ای هستند که قدر الماس به این درخشندگی رادرکسب شهرت،شهوت،ثروت ومقام خلاصه میکنند که خیانت لازمه ی کارشان است.
آنان ویرانگرانی درجامه ی انسان و بازیگرانی هستند که شگفت آورترین نقش هاراایفا می نمایندوانگارنه انگار که آن بالایی تفکرش بیش از وسعت کهکشان ها وتلاطم دریاهاست.
زندگی شعراست ؛شامل مجموعه ای از غزلیات،رباعیات وقصیده ها که ما تشکیل دهنده ی مصراع ها وابیات آن هستیم وشاخ دفاع وبال پرواز را به وی هدیه میکنیم.هرانسان براساس بینش ونوع تفکرش برفرازو نشیب اشعار،جایگاهی درحد برازندگی شان رااحاطه میکنند.
جایگاهی که حقارت،پستی،کوچکی،عظمت و.....به دست قلم سرنوشت،نوشته نمیشوند بلکه دستان ماگیرنده ی فال تقدیرند.
گهی این کلمه ی بی کام،کلمات دلنشینی را به ارمغان می آورند،سخنانی که گاه بوی غم میدهند همچو دخترکی دلشکسته یا شیشه ای ترک خورده،و گاه طعمی شیرین چونان شکررا به خود میگیرند،چونان ستاره ای که درغربت وگمنامی شب چشمک زنان دلربائی میکنند یا ماهی که با رقص بی نظیرش اقیانوس را حیران وسرگشته میسازد.
همه ی عالم توانایی معنی بخشیدن به زندگی رادارند ودراین امر همتایی ندارند؛
همچو من،منی که نام خلقت خالق را به یدک میکشانم،چه شبها که اسیر آغوش یخی غم گشته بودم،به جای ذکر خدا وند،بایاد بنده اش که توباشی تسلی می یافتم ،توروشنایی بخش شب های سیاه وتارم بودی لیک من ستاره ی غریب چشمک زن شبهای تو بودم اما فقط بودم.
خداوند آن روز را در کتاب تقدیر هیچ شخصی چاپ نکند که تمامی هست هایش به بود تبدیل شود چراکه آن موقع است که زیباترین خاطره ها خوفناک ترین،دیوهارا می سازند.
زندگی عشق است،عشق افسانه نیست آنکه عشق را آفرید بیگانە نیست. عشق آن نیست که دائم در کنارش باشی ،عشق آن است که هرلحظه به یادش باشی.....

نویسنده: صدف عبدالله زاده
دبیر:خانم قاضی نیا
دبیرستان دخترانه سعادت
شهرستان بوکان

___________________________________________

موضوع انشا: زندگی

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

زندگی دفتری از خاطره هاست

یک نفر در دل شب،یک نفر در دل خاک

یک نفر همدم خوشبختی هاست

یک نفر همسفر سختی هاست

چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد

انچه باقی ست فقط خوبی هاست

زندگی،مملو از روزهای سخت ،روزهای خوب و به یاد ماندنی است.شاید هه ی ما بگوییم ک دلمان نمی خواهد زندگی سخت و دشواری داشته باشیم اما قشنگی زندگی همان روزهای دشوار است .همیشه نباید آرزو کنیم که زندگی آسانی داشته باشیم باید از خداوند طلب قدرتی داشته باشیم که بتوانیم با یک زندگی سخت مبارزه کنیم .زندگی سخت ترین ازمون است و خیلی از مردم مردود می شوند چون سعی در کپی از دیگران را دارند و متوجه اینکه هرکدام برگه سوالی متفاوت دارند نمی شوند.اگر ما برای آزمونی که داریم نهایت تلاش خودرا بکنیم خداوند متعال نیز مارا یاری خواهد کرد و این بستگی به اندازه تلاش ما دارد . اگر خوب زندگی کنی لزوماً شاد نمیشوی اما اگرد شاد باشی خوب زندگی خواهی کرد .
زندگی یعنی فرصتی دوباره ،زندگی یعنی عشق ورزیدن به کسانی که دوستشان داریم،زندگی یعنی با تبسمی روز خودرا آغاز کنیم،زندگی یعنی جای دادن به آدمها در قلبمان وقتی می توان زندگی کرد که تلخی آن را شیرین کنیم ....
هیچ وقت در زندگی آرزوهایتان رافراموش نکنید ،زیرا دنیا در برابر کسی که آرزو میکند و برای به دست آوردنش پافشاری و سخت میکوشد زانو خم خواهد کرد .
یادمان باشد که شکست در زندگی پل پیروزی است پس هیچ وقت زندگی را رها نکنید و با جمله ی«دوست دارم زندگی رو »به زندگی شیرینتان ادامه بدهید.

نوشته: سارینا نیازی

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع انشا: زندگی

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

تا حالا درباره زندگی فکر کرده ای؟ درباره این که با چه کلماتی ربط دارد،چه طور؟ معنی آن چیست؟
زندگی با کلمات حیات و وجود و زیستن مرتبط است.حال زندگی چیست؟ اگر خنده است چرا گریه می کنیم؟ اگر گریه است چرا خنده می کنیم؟ اگر مرگ است چرا زندگی می کنیم؟ اگر زندگی است چرا می میریم؟ اگر عشق است چرا به آن نمی رسیم؟ اگر عشق نیست چرا عاشقیم؟
زندگی معجزه حیات است. زندگی با کلمه های من وتو ساخته می شود. پس می توانیم زیبایی زندگی را با کلمات خودمان بسازیم.
شاخه های درخت زندگی موجب حیات و زیستن ما می شوند. زندگی خوردن چای ودیشلمه نیست! زندگی غبار کدورت ها نیست! زندگی شکر آب کردن ارتباط خودمان با دیگران نیست! بلکه جریان رود خانه حیات است.رشته های زندگی ما در چه اثری گسیخته می شوند؟
آری زندگی این است،می خواهم آن را به زیباترین گونه ممکن،ببینم؛وقتی ناراحتی زندگی لبخند می زند. وقتی،خوشحالی پس زندگی کن.
وقتی ناراحتی باز هم زنگی کن،امّا صادقانه نه خبیسانه. زندگی یعنی جان؛ یعنی حیات،عمر،زنده بودن و....ما جان داریم پس به درستی باید از زندگی استفاده کرد.
زندگی فراز و فرودهایی دارد. باید با صبر و توکّل به خداوند خود را از مشکلات متعدد زندگی وارهانیم وبا پرداختن به راز ونیاز با خداوند بلند مرتبه وتعالی خود را در نزد حق تعالی عزیز و عزّتمند گردانیم.
اَلا بِذِکرِاللهِ تَطمئِنُ القُلوب
آگاه باشید دل ها تنها با یاد خدا آرام می شوند.
زنده بودنمان یکی از نعمت های است که مردگان در حسرت و افسوس در تجربه دوباره آن هستند. زندگی جورچینی است که ثانیه ها آن را می چینند. پس هر ثانیه را فرصت بدانیم واز آن به درستی و مفید استفاده کنیم.
به سخنی از سهراب سپهری درباره زندگی توجه کنید:
تا شقایق هست،زندگی باید کرد.

موضوع انشاء در مورد باران، دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم

موضوع انشا: زندگی

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

کاش مفهوم دقیق زندگی رو درک می کردم!
زندگی واقعا به چه معناست؟! آیا زندگی یعنی همین کارای روزمره؟
آیا زندگی تمامی این دقایق سپری شده است؟
آیا زندگی یه عمر دویدن دنبال چیزایی که میخوای و بهش نمیرسی؟ واقعا زندگی اینه؟

ولی به نظر من ما زندگی نمیکنیم به نظرم، ما به جای زندگی داریم زیست میکنیم، زندگی یعنی لذت بردن از تمامی چیز های دوروبرت اما چه فایده ما بجای لذت هی داریم حرصشو میخوریم!

ولی به خوبی زیستو انجام میدیم آخه زیست یعنی دویدن دنبال یه لقمه نون که شکمتو باهاش سیر کنی و شبو با هر بدبختی به صبح برسونی.

آخه چرا؟؟؟
آخه چرا زندگی واسه ما اینقد سخته؟

کاش می تونستیم بهتر از اینم زندگیمون بسازیم تا از حداقلش نهایت استفاده رو ببریم.

ولی از یه طرف که بهش فک میکنم همش تقصیر ما نیس که زندگی کردنو بلد نیستم شاید واقعا دوروس زندگی کردن واسه همه سخته!
نمیدونم ولی کاش می تونستم از زندگی چیزای بهتری بگم ولی چه کنم که من همینا رو از زندگی بلدم.

موضوع انشاء در مورد باران، دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم

موضوع انشا: زندگی

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

آدمی بهانه ای برای زیستن میخواهد،بهانه ای برای لبخندزدن.
مجبورنیستیم که شادباشیم،زیبازندگی کنیم،چرخ فلک روزگارهم می چرخد،بدون این که توجه داشته باشدتوشادی یاغمگین،حال انتخاب باتوست می توانی دراین مسیر سرشارازشادی و آرامش باشی واز مسیر پرپیچ وخم زندگی لذت ببری ویا برعکس.
اتفاق های زیادی درمسیرپرپیچ وخم زندگی می افتد ،جلوی اتفاق هارا نمی توانی بگیری که نیفتد اماباید مواظب باشی که خودت بااونها نیافتی. دراین مسیر زمین میخوری،کفشهایت پاره میشود،اماچه خوب است فراموش نکنیم زندگی ارزش رفتن داردحتی با کفش های پاره.
درزمین خوردن هایت آن دستهایی که برای کمکت دراز میشوند، دستهایی هستند متعلق به بهترین وباارزش ترین آدمهای زندگیت.
این هاراکه بفهمی می توانی بهانه ای برای زندگیت رابیابی،بهانه ای که به تو کمک می کند باکفش های پاره ات وحتی زخم های کف پایت که توان رفتن را ازتو گرفته اند ویک توکل بایادبهترینهایت زندگی را از سر بگیری وبروی. آنقدری که وقتی به مسیر طی شده مینگری پراز لبخند شوی ویادت بیاید تو چقدر قدرتمندی وصدای خنده هایت گوش ناامیدی را کر کند.
زندگی کن:)

موضوع انشاء در مورد باران، دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم

موضوع انشا: زندگی

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

زندگی چیست؟...آیازندگی یعنی فقط نفس کشیدن و گذرروزهاست... امانه...گمان نمیکنم،دنیای من بزرگتر از این حرفاست...خیلی بزرگتر...طوری که اقیانوس ها و کوه ها بااین همه عظمت تنها گوشه ای از زندگی زیبای مرا تشکیل داده اند....
هرکدام ازاین نعمت ها برای خودشان زندگی دارند...نفس میکشند...احساس میکنندو لبخندمیزنند....
گلهای رنگارنگ به روی آفتاب میخندند...پرنده ها در آسمان نشانه ها رو دنبال میکنند....
رودها دنیایی دارند...جنگل ها دنیایی دارند...من هم دنیایی دارم....
زندگی من،دنیای من یعنی پدرم یعنی مادرم یعنی این همه زیبایی که برای من است...
ولی شاید زندگی بدی هایی هم داشته باشد..ولی من آنها را نمیبینم...
درست مثل پنجره ای گِل گرفته که پشتش باغی زیبا مخفی است و من سعی میکنم کثیفی پنجره رو نبینم...بلکه زیبایی پشت آنرا ببینم...
من برای هر روزی که کنار خانوادم دراین دنیای زیبا نفس میکشم خدایم را شاکرم....❤️

موضوع انشاء در مورد باران، دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم

موضوع انشا: زندگی

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

تا حالا درباره زندگی فکر کرده ای؟درباره این که با چه کلماتی ربط دارد،چه طور؟معنی آن چیست؟

زندگی با کلمات حیات ووجود وزیستن مرتبط است.حال زندگی چیست؟اگر خنده است چرا گریه می کنیم؟اگر گریه است چرا خنده می کنیم؟اگر مرگ است چرا زندگی می کنیم؟اگر زندگی است چرا می میریم؟اگر عشق است چرا به آن نمی رسیم؟اگر عشق نیست چرا عاشقیم؟

زندگی معجزه حیات است.زندگی با کلمه های من وتو ساخته می شود.پس می توانیم زیبایی زندگی را با کلمات خودمان بسازیم.

شاخه های درخت زندگی موجب حیات و زیستن ما می شوند.زندگی خوردن چای ودیشلمه نیست!زندگی غبار کدورت ها نیست!زندگی شکر آب کردن ارتباط خودمان با دیگران نیست!بلکه جریان رود خانه حیات است.رشته های زندگی ما در چه اثری گسیخته می شوند؟

آری زندگی این است،می خواهم آن را به زیباترین گونه ممکن،ببینم؛وقتی ناراحتی زندگی لبخند می زند.وقتی،خوشحالی پس زندگی کن.

وقتی ناراحتی باز هم زنگی کن،امّا صادقانه نه خبیسانه.زندگی یعنی جان؛یعنی حیات،عمر،زنده بودن و....ما جان داریم پس به درستی باید از زندگی استفاده کرد.

زندگی فراز و فرودهایی دارد.باید با صبر و توکّل به خداوند خود را از مشکلات متعدد زندگی وارهانیم وبا پرداختن به راز ونیاز با خداوند بلند مرتبه وتعالی خود را در نزد حق تعالی عزیز و عزّتمند گردانیم.

*اَلا بِذِکرِاللهِ تَطمئِنُ القُلوب*

آگاه باشید دل ها تنها با یاد خدا آرام می شوند.

زنده بودنمان یکی از نعمت های است که مردگان در حسرت وافسوس در تجربه دوباره آن هستند.زندگی جورچینی است که ثانیه ها آن را می چینند.پس هر ثانیه را فرصت بدانیم واز آن به درستی ومفید استفاده کنیم.

موضوع انشاء در مورد باران، دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم

موضوع انشا: زندگی

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

به راستی آنچه که همگان عمری در آن می گذرانند و همه و همه یک روز آن را وداع می گویند چیست؟ نامش زندگی است و بسیار وسوسه برانگیز است.

زندگی کردن ساده است ولی خوب زندگی کردن دشوار است. زندگی همچون پلی بلند و پر پیچ و خم است و خیلی ها در همان پیچ و خم ها و سختی های اولش شکست می خورند و خیلی ها تا آخرش را به بهترین شکل می روند. زندگی سفری است کوتاه ولی در عین حال طولانی و طاقت فرسا! …

به راستی آنچه که همگان عمری در آن می گذرانند و همه و همه یک روز آن را وداع می گویند چیست؟ نامش زندگی است و بسیار وسوسه برانگیز است.

زندگی کردن ساده است ولی خوب زندگی کردن دشوار است. زندگی همچون پلی بلند و پر پیچ و خم است و خیلی ها در همان پیچ و خم ها و سختی های اولش شکست می خورند و خیلی ها تا آخرش را به بهترین شکل می روند.

زندگی سفری است کوتاه ولی در عین حال طولانی و طاقت فرسا! زندگی همچون جاده ای است که تازه دارند آسفالتش می کنند و پر از دست انداز و پیچ و خم است  زندگی مردم به خیلی چیز ها وابسته است زندگی خیلی ها در یک جعبه ی جادویی نیم وجبی خلاصه شده است که با آن صدایشان را تا آن طرف این کره ی خاکی می رسانند و  با آن در جهان اعلام وجود می کنند و در همان دستگاه هزاران کتاب و بازی و نرم افزار گنجانده اند و شاید برخی از همان کتاب ها را هیچ وقت نخوانند! آری اینگونه است که شاید ساده ترین چیز ها روزی در زندگانی به کار آید ولی نعمت های مفید خداوندی که از ابتدا ی خلقت آدمی در این جهان بوده اند شاید هیچ وقت به چشم نیایند! خیلی ها زندگی شان را در لپ تاپ ها و کامپیوتر ها گنجانده اند که شب و روز پشت آن نشسته اند و گاه هم در دنیایی از اطلاعات خودشان را گم می کنند این دنیا که سراسر وبلاگ و سایت و ایمیل و دیگر چیز هاست هیچ گاه دیده نمی شود و هیچ گاه شنیده نمی شود نام این جهان که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می توان در آن یافت اینترنت است  اینترنت همچون اقیانوسی عظیم است و فقط می توان در آن سفر کرد .

سفری با کشتی ها و ناو های رنگارنگ ! با سایز مانیتور و سیستم عامل های متنوع و مختلف! ولی اینترنت خیلی بی عدالت است ؛

در آن هر چه که بخواهی از مقاله تا جزوه و نرم افزار می توان یافت ولی گاه می توان مقاله های حاصل از عمر و زندگی شخصی را در آن یافت که شاید سال ها به زحمت آن نشسته باشد ولی این مقاله در عرض چند ثانیه به نام کاربر در می آید و به همین راحتی نمره های مثبت در دفتر نمره ی معلمان ردیف می شوند!

به راستی اگر اینترنت نبود نیمی از دفتر نمره ی معلمان تا آخر سال سفید بود! ولی جعبه ی جادویی رایانه از پس هر کاری بر می آید از نرم افزار تا سخت افزار!ولی خیلی ها زندگی خود را صرف این طور چیز ها نمی کنند و خود را فدای درس و مشق روزانه ی مدرسه می کنند که اکثرا هم همراه با عینک شماره ی 2 به بالاتر دیده می شوند! این افراد ناخودآگاه درس می خوانند و نامشان همیشه بعد از امتحانات در لیست ممتازین وجود دارد و پایا پای پاینده است!

به راستی زندگی خیلی نامرد است چون روز های خوشش که می آیند دیگر همه چیز فراموش می شود و در روز های سختی تازه خدا بر یاد ها باز می گردد گویی زنده با زبان سختی ها نام خدا را در گوش آدمی زمزمه می کند و خدا همچنان به بنده اش با مهر و علاقه نگاه می کند  و مشکلات را دانه به دانه حل می کند و روز های خوشی دوباره تکرار می شوند و باز هم خدا از یاد ها می رود.

زندگی فقط در چند روز نفس کشیدن و زنده بودن خلاصه نمی شود بلکه زندگی مسئولیت است ؛ مسئولیتی که بار سنگینی را به دوش ها می آورد و تا به حال کمر خیلی ها را شکسته است ولی  شاید یک سوال تا به حال ذهن خیلی ها را به خود مشغول کرده باشد و آن هم این است که این همه زندگی می کنیم تا به کجا برسیم؟ همه ی آنان که می میرند پاسخ این پرسش را می یابند و دنیایی جدید بر رویشان باز می شود که آدمی از اول در همان جا بوده و حتی اینکه چگونه از آن دنیا بیرون انداخته شده ایم خودش پرسشی بزرگ است ولی کلید آن دنیا فقط در دست خداست پس بیاییم همه بهترین بنده های خدا باشیم!

موضوع انشاء در مورد باران، دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم

موضوع انشا: زندگی

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

هر آدمی یه سرگذشتی داره، یه قصه داره، قصه آدما از وقتی شروع میشه که یه اتفاق، زندگی عادی شونو تغییر میده. من و خانواده ام اون سال ها توی گنبد زندگی میکردیم، کنار مردم خوب و صمیمی شمال، یه زندگی معمولی داشتیم، من سال هفتم بودم. یه دختر نوجوون سرخوش و کنجکاو بودم که دلش میخواست از تمام حوادثی که اطرافش اتفاق می افته سر در بیاره. خُب ...... کشف کردن همیشه لذت بخشه......کشف معما.....کشف راز..........ولی بزرگتر که شدم ..........فهمیدم پیدا کردن معنی خود زندگی یه چیز دیگست. زندگی خودش پر از رازه ، رازهایی که اتفاق های کوچیک اونارو آشکار میکنه و همه چیزرو یهو تغییر میده.
زندگی کردن سادست ولی خوب زندگی کردن دشوار.
به نظر من زندگی مثل یه پُلی بلند و پرپیچ و خمه که خیلی از آدما توهمون پیچ و خم ها و سختی های اولش شکست میخورن.
و خیلی هاهم تا آخرین نفس به بهترین شکل هدایت میشن.
زندگی سفری کوتاهیه، ولی درعین حال طولانی و طاقت فرساست!
زندگی مثل یه جادیه که تازه دارن آسفالتش میکنن که پر از دست انداز و پر پیچ و خمه. زندگی بعضیا اینجوریه که وقتی روزای خوششون میاد دیگه همه چیو فراموش میکنن، اما توروزای سختشون تازه دست به آسمان بلند میکنن. زندگی با زبان سختی ها نام خدا را در گوش آدمی زمزمه میکنه و خداوند همچنان به بنده خودش مهر و علاقه نشون میده و مشکلاتش رو دونه دونه حل میکنه و روزای خوشی دوباره تکرار میشه و باز هم خدا ازیاد میره ولی بااین حال یک ذره از مهر و محبت خدا کاسته نمیشه. زندگی تو چند روز نفس کشیدن و زنده موندن خلاصه نمیشه.بلکه زندگی مسئولیته، مسئولیتی که بار سنگینی رو به دوش میکشه وتا الانشم کمر خیلی هارو شکسته. ولی شاید یه سوال تا الان ذهن خیلی هاتونو به خودش مشغول کرده باشه، و اونم اینه که این همه زندگی میکنیم تا به کجا برسیم؟ همه اونایی که میمیرن به پاسخ این پرسش میرسن و دنیایی جدید رو برویشان سبز میشود، که آدمی از اول درهمان جا بودن وحتی اینکه چگونه از اون دنیا بیرون انداخته شده، خودش پرسش بزرگیه، ولی فقط اینو بدونین که کلید اون دنیا فقط دست خداست، پس بیاییم هممون بهترین بنده های خدا باشیم.