موضوع انشا: پدر و مادر

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

از آنجا که اصل وجود هر انسانی از پدر و مادر است، ‌می توان گفت درمیان پیوندهای خویشاوندی، هیچ کس به اندازه پدر و مادر به انسان نزدیک نیست. همچنانکه هیچ کس به اندازه آنها ، با انسان مهربان نیست. پدر و مادر بعد از خداوند، حق حیات بر گردن فرزند دارند. این دو موجود مهربان، فرزند یا فرزندان خود را از دوران ضعف و ناتوانی آنها یعنی از دوران کودکی تا زمان توانمندی یاری می رسانند و همه امکانات خود را سخاوتمندانه نثار فرزندان می کنند. بنابراین نقش حیاتی و ارزشمند پدر و مادر در پرورش و رشد فرزند، بر کسی پوشیده نیست و بر فرزندان لازم است که قدر زحمات پدر و مادر را بدانند.

جایگاه پدر و مادر در تمام ادیان آسمانی و حتی مکاتب غیرالهی، مورد احترام و تکریم قرار گرفته است. پیامبر و اهل بیت آن حضرت و همچنین آیاتی از قرآن کریم، به طور مکرر، مقام و منزلت والدین را بیان کرده و به انسانها سفارش می کنند که از احترام به پدر و مادر و نیکی به آنها غفلت نورزند. در چند سوره از قرآن کریم، نیکی به والدین، بلافاصله پس از مبحث توحید آمده است. اهمیت این موضوع تا بدان پایه است که در روایات اهل بیت پیامبر (ص) توصیه شده که حتی اگر پدر و مادر کافر باشند، رعایت احترامشان لازم است. در سوره انعام قسمتی از آیه 151 می خوانیم: ” … چیزی را شریک خدا قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید ...

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع انشا: پدر و مادر

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

پدر و مادر آدم های زحمت کشی هستند که هیچ وقت ما فرزندان نمی توانیم زحمات آنها را جبران کنیم .از وقتی که به دنیا می آییم مادر به ما شیر می دهد و گریه های مارا تحل می کند اگر مریض شویم َب ها پدر و مادر در بالای سر ما هستند و نگران هستند که ما طوری مان نشود و پدر و مادر خیلی  زحمت کشیده اند  تا ما به اینجا رسیده ایم و مواظب بوده اند اتفاقی نیوفتد.من پدر و مادرم را خیلی دوست دارم چون برای من خیلی زیاد زحت کشیده اند و ما باید احترام آنها را داشته باشیم ،آنها را در پیش مردم ضایع نکنیم ،در پیش مردم از خوبی های آنها بگوییم،در جلوی آنها با خواهر و برادر دعوا نکنیم ،وقتی آنها گفتند برو این کار را برای من انجام بده ،بریم و کار    آنها را انجام دهیم .با آنها خوش رفتار و خوش اخلاق باشیم و احترام        آنها را در پیش مردم داشته باشیم و با دوستانی که به نظر آنها خوب نیستند ، دوستی نکنیم و با دوستانی که در نظر آنها خوب است دوستی کنیم و چیزی که ما می خواهیم و در نظرآنها خوب نیست و نخریدند بهانه نگیریم و بگوییم آن چیز را باید حتما برای من بخرید و این کار زشت است و باعث می شودآنها ناراحتت شوند و ما نباید بر سر آنها فریاد بزنیم و وقتی پدر و مادر دارند حرف می زنند باید سکوت کنیم تا حرف آنها به پایان برسد و بعد ما حرف بزنیم یا اگر ما سکوت نکنیم و حرف بزنیم آنها ناراحت می شوند.