انشا با موضوع زمین

انشا - انشا بلاگ - انشا نویسی - انشاء - انشای آماده - نوشتن انشا

خوشا زمین و وضع بی مثالش خداوندا نگه دار از زوالش

زمین ، سیاره رنگی رنگی وزیبایی که همه ما درآن زندگی میکنیم وپر از شگفتی های زیباست .

🌍زمین ما از همه نظر بهترین سیاره منظومه شمسی است .مثلا اگر زمین به جای عطارد بود تا الان همه ی ما جزغاله شده بودیم. وهیچ اثری ازمون نبود .یا اگر آب 💦💧نداشت هیچ کداممان در قید حیات نبودیم وبه ملکوت اعلی پیوسته بودیم .
🌍 زمین تنها سیاره ای است که تمام رنگ ها در آن وجود دارد مانند آسمان آبی ،اقیانوس ها ودریا های لاجوردی 🌊🌊،کوه های قهوه ای یا مایل به قرمز 🌋🏔🗻،جنگل ها وگیاهان سبز رنگ،گل ها ، و ماهی های رنگارنگ .

البته زمین بدی هایی هم دارد 👹که جان ما انسان هارا به خطر می اندازد . مانند همین زلزله که هزاران انسان را از بین برده وزیر آوار دفن کرده است . یا سیل که هزاران انسان را از بین برده و خیلی ها هم خانه و زندگیشان نابود شده است .

درسته زمین درحق ما بدی هایی هم می کند ولی ما آدم ها کلهم داریم با کارهایمان نابودش میکنیم که مسلما وقتی زمین نابود شود 🌍خودمان هم نابود میشویم

زمین بیچاره با کارهای ما به آلودگی هوا دچار شده است .
ماشاید بتوانیم حالش را بهتر کنیم ولی باز هم حالش مثل اول نخواهد شد.

اگر ما انسان ها دست به دست هم دهیم 👬👬👬میتوانیم سیاره زیبای خود را از خطر نابود شدن نجات دهیم و آینده ای بهتر برای خودمان و فرزندانمان 👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👧فراهم کنیم .😊

گوی آبی درخشان ، زمین 🌏

آب هایت تمام شد!

هوایت تمام شد!

خاکت فرو نشست

بر روی تو جنگ کردیم

آرامشت را به هم زدیم

ماتورا نابود کردیم

ولی تو باز هم محبت کردی ❤️
🌿🌿🌿

نوشته: نازنین دیانت، مارال نوروز زاده
دبیرستان امین لاری ، ناحیه یک شیراز
دبیر:مرضیه دارنگ