موضوع انشا: حیاط مدرسه

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

مقدمه: درزندگی ما ادم ها مکان هایی بسیار جذابی هستندکه هیچوقت از خاطرات ما فراموش نمی شوند وتا ابدبایادوخاطران حس خوب وحال خوبی به ما دست می دهدمانند حیاط مدرسه.

متن انشا:

حیاط مدرسه مکانی است که ما دران بازی کردیم …. درس خواندیم … افتادیم, نشستیم …گریه کردیم .. خندیدیم .. دوست های جدید پیدا کردیم ..گاهی قهر کردیم ..گاهی دعوا کردیم .

حیاط مدرسه مانند خود مدرسه شامل خانه دوم ما است که اتفاق های شیرین و تلخ زیادی را در ان تجربه کردیم حیاط مدرسه ما مانند همه مدرسه ها دارای شیر اب خوری و زمین فوتبال و والیبال است و درختچه ها و درخت های زیبایی دارد که ما همراه با دوستان مان همیشه در زیر سایه های ان دور هم می نشینیم و لحظات زیبای کودکی و نوجوانی و جوانی خود را رقم می زنیم .

روز اول مدرسه راهیچکس فراموش نمی کند.لحظه ی اول باوارد شدن به مدرسه اولین منظره ی قابل روئیت حیاط مدرسه است که با دیدن ان منظره ی زیبا شوق وذوق امدن مدرسه بیشترمی شودتا همراه با دوستان جدید در حیاط مدرسه بازی های جدیدی را نیز تجربه کنیم.

نتیجه گیری: نتیجه می گیریم که همیشه از حیاط مدرسه ی خود واز منظره و وسایل تفریحی ان مراقبت کنیم تا برای دانش اموزان جدیدی که وارد مدرسه می شوند نیز خاطرات شیرینی مانند خاطرات ما ثبت و در یادها همیشگی شود.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع انشا: حیاط مدرسه ی ما

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

در این طبیعت (مدرسه)همیشه انتظار شنیدم آوای پیامبرش (زنگ حیاط)باران را میکشیم هر انچه سرد باشد حیاط مدرسه ی مان بوی عطر طبیعت را نمیدهد خاکش به گرمی خاک جنگل ها نیست درختانش در برابر درختان سر به فلک کشیده سر خم میکند جنسش از کویر است اما به بزرگی کویر نیست اما خجل زده نیستند ریشه هایشان از حس کردن این همه شور و نشاط قوت میگیرد به نظر میرسید خورشید یک رنگ با باغبان این باغ دسته به یکی کرده است و در همه حال علم زندگانی را به ما می اموزند تصویر این باغ سرشار از رنگ های متنوع است گاهی آبی آسمان و گاهی مشکی شب گوشه ی از این باغ دکان بذری است که همه به ان هجوم می اورند راه راهه این حیاط شاخه های است که در هم فشرده است.