موضوع انشا: روز پدر

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

تقدیم به پدرم

پدر، روز مرد نزدیک است

پدریعنی یار هستی در وجود
پدریعنی همدم و یک هم صدا
پدر یعنی عشق هستی، زندگی
پدر یعنی یک جهان پایندگی

پدر تو سنگ بنای وجودت را با غرور گذاشته اند ،مبادا غرورتو را کسی زیر گام لجاجتش له کند

پدرم تو پراز حرفها و غصه های نگفته هستی,گوش شنوای حرفهایت هستم
پدرم تو اگر دلت تنهایی می طلبید هیچ گاه شانه های مردانه ات را به زیر بار هزاران تعهد خم نمیکردی تا آشیانی ، برای خانواده ات با گرمای عشق و محبت بسازی


پدرم ؛ سالاری است از جنس خانواده اش؛ آرامشی است از جنس آسمان ؛ تکیه گاهی است از جنس غیرت,او کسی است که به او اعتماد داشتم ،دارم،خواهم داشت
پدم ای آفتاب منور شادی بخش
بدان همان طور که به پایم مردانه ایستادی
به پایت مردانه خواهم ایستاد

نوشته: żåhřäè§màïļì

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir