موضوع انشا: ساختن زندگی

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

در زندگی گاهی باخته ام...
گاهی با کسی ساخته...
گاهی گریه کردم...
گاهی بخشیده...
گاهی فریب خورده ام...
گاهی افتاده...
گاهی در تنهایی مرده ام ...
اما حال،[enshay.blog.ir]
زمانش رسیده که بگویم:
اکنون خوشحالم که خودم رو باز پیدا کردم...
شاید ساده باشم اما صادقم...[enshay.blog.ir]
من خودم هستم و این برایم کافیست
دوست من ...من اینو خوب فهمیدم که هیچ آدمی بد نیست ...
ایراد از خودمونه ... خودت رو درست کن ... باور کن با هیچکس به مشکل نمیخوری...اگه هم تو یه رابطه هستی که جنگ اعصاب زیاد داره و تو هم نمیتونی ازش بیای بیرون .... بدو برو خودت رو درست کن که ایراد بدون شک از خودته ... خودت رو که ساختی از همه لحاظ... اعتماد به نفست میره بالا. عزت نفس غوغاااا میکنه.[enshay.blog.ir]
خوب باش ... مهربون باش ... صبور باش ... که اگه به هر دلیلی قرارداد این تعهد و دوستی بهم خورد ... عذاب وجدان نگیری و با خودت بگی شاید من کم بودم و کم گذاشتم ... با خودت بگو اون یه آدم با وفا و با معرفت و قابل اعتماد و از دست داد... واینجور آدما خیلی کمیابند... خییییلییییی...
خودت رو بساز
خودت رو پیدا کن

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir