موضوع انشا: دیوار و قفس

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

قفس به جنس و رنگش نیست به ذات و وجودش است ، میگویند مانند دیوار است ولی من می گویم نه ؛ دیوار هم به جنس و ابعادش نیست به ماهیت اش است . قفس در هر حال قفس است از هر چه که بسازند دربسته و خفه کننده ، آزار دهنده و کشنده است . ذره ذره تورا می میراند ، نابود میکند ، آزادی ات را تباه می کند ، هر چه که رنگ و بوی قفس به خود بگیرد ، آزادی را دربند میکند.[enshay.blog.ir]
گاهی فکر و شعور آدم ها همچون قفس است ، با افکارشان با کارهایشان تو را در قفس حبس میکنند ؛ زندگی را برایت چون قفسی می سازند که با هیچ کلیدی باز نشود ، وای از دست قفس که نفس را حبس میکند.[enshay.blog.ir]
دیوار هم می تواند چون قفس حبس کننده باشد اما دیوار مهربان تر است ، بوی دیوار کاه گلی خانه مادربزرگ چه خاطرات دلنشینی را به یاد می آورد یا دیوارهای مدرسه شاهد تمام شادی ها و بازیگوشی هایمان بوده است ، آنقدر خوب است که او را دیوار مهربانی کرده اند ، مکانی برای همدردی با دردمندان .[enshay.blog.ir]
نمی خواهم دور خودم دیواری بسازم برای دوری و فرار از دیگران، اگر جلوی من دیوار بسازند که مانع پیشرفتم شود ، خراب میکنم هر آنچه مانع موفقیتم شود. می توانم قفس پوسیده ی نا امیدی را از بین ببرم و موفقیتم را بر دیوار دانش نصب کنم.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir