موضوع انشا: باغ رنگین کمانی

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

این باغ رنگین کمانی با این درختان زیبا و رنگارنگ و بوی خوش گل ها که عطر آنها در فضای باغ می پیچد.

پرستو ها آوازه خوان در آسمان پرواز می کنند.

هیاهوی رقص آن ها خبری را می دهد؛ گویی که بهار آمده.....

همه برای شروع یک فصل جدید آماده بودند .

نسیم خنک به حال و هوای آن باغ جان می دهد.

چشمه سرازیر می شود و به آن رنگ و بویی میدهد.

کم کم قطرات آخر باران از آسمان می چکد و بلاخره با آفتاب مواجه می شوند

رنگین کمان کم کم پیدایش می شود و باغ زیبا ی مارا تکمیل می کند.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir