موضوع انشا: اربعین

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

یاعلی گفتیم و عشق آغاز شد / بر زبان دل حسین آواز شد

روز بیستم صفر سال قمری روزی است به نام اربعین که چهل روز است پس از شهادت امام حسین(ع) است (چهلم امام)و آن روز مثل روز عاشورا شور و غوغایی در دل مسلمانان میاندازد.
و کمتر کسی است که آرزوی رفتن به کربلای معلی را در چنین روزی نداشته باشد.
وقتی که از نجف اشرف تاکربلا را پیاده روی میکنی حال با پای برهنه یاغیر به عشق بین الحرمین و حرم آقا، شایدگوشه ای از سختی های اهل بیت امام حسین که به اصارت در راه شام در آمده بودند راحس کنیم.
بماند که باهزار بدبختی و تو این شلوغی سیر سفر به به کربلا باید ویزا گرفت. تو پیاده روی مواکب زیادی وجود دارد که برای خدمت گزاری به میهمانان امام برپاشده است چه ایرانی و چه عراقی
بین راه قریب به صد عمود یا ستون وجود دارد که با رد کردن هرکدام بی تاب تر میشوی برای رسیدن به حرم. وهرچه نزدیک تر میشوی عطش بیشتری پیدا میکنی و وقتی که به مقصد میرسی بادیدن پرچم سیاه رنگ گنبد وای که چه غوغایی در دل ها به راه میافتد و اشک ها رو گونه ها و یاد غریبی حضرت زینب(سلام الله علیها)

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع انشا: اربعین

موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، دانلود، نوشتن انشا - enshay.blog.ir

عظمت حسین و امامان دیگر اینقدر زیاد است که خیلی ها را خواسته و ناخواسته به سمت خودش می کشد حتی خیلی از آن هایی که پایی برای رفتن ندارند با شور و شوق حسینی به سمت او می روند

بارگاه برخی از امامان عزیزمان در عراق در کربلا .نجف و...است زمانی که ما ایرانیان به کربلا می رویم در اربعین حسینی در بیستم صفر است خیلی از این هایی که در این زمان می روند و عشق حسین را دارند در مسیر هایی که عزیزانمان شهید شده اند قدم بر می دارند وپیاده می روند در بین راه ها زاعران موکب هایی زده اند که افرادی که پیاده می روند از انها پذیرایی می کنن مردم در گرمای مسیری که پیاده می روند عطشان را به یاد عطش و تشنگی حسین و یارانش می افتن و عطشان را تحمول می کنند پرچم هایی بزرگ و بیرق های عظیم با خودشان حمیل می کنند که یادی از حضرت علم دارمان کنند در اربعین امسال در بیستم صفر 1396از خیلی مرز ها باید با گذر نامه گذر می کردند راه های زیادی پیاده رفتند تا به جای اصلیشان رسیدند یعنی حرم امام حسین و حرم حضرت عباس در بین الحرمین چه بخواهی چه نخواهی اشک از چشمانت جاری می شود با دیدن حرم این عزیزان دیگر نمی توانی خودت را کنترول کنی و خودت را با گریه حسابی سبک می کنی در کربلا که در بسیاری از جا هایش که خیلی ستون دارد مثلا در بین الحرمین این ستون ها مانند خیمه های این عزیزان است که با دیدنشان اشگ بیشتری از چشمانت جاری می شود
ما اربعین را خیلی خیلی حمایت می کنیم و این حمایت به خاطر حمایت های حسین از کودکان و بزرگان در برابر ظلم ستیزان است که ما الان هستیم و یاد آن ها را در اربعین و کربلا زنده می کنیم