موضوع انشا: آیا از خدا می ترسید؟

آیا از خدا می ترسید ، دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - www.enshay.blog.ir

سلام خدا.خوبی؟ چه خبر؟
اون بالا خوش میگذره؟حواست به همه بنده هات هست؟
راستش موضوع انشامون ترس از خداست...نمیدونم باید ازت بترسم یانه!راستش من هم میترسم هم نمیترسم!چیه میخندی؟!خب راست گفتم دیگه.
ازت نمیترسم چون جز تو کسیو ندارم.خدایا...خداجونم ...تا وقتی تو پشتمی از کسایی که جلومن نمیترسم.
خب گفتم که ازت میترسم.درواقع از تو نه از گناهای خودم،از کارای بدی که انجام میدم،خدایا به خودت قسم خیلی خدایی چون بار ها همون جایی دستمو گرفتی که میتونستی مچمو بگیری.
خدایا میترسم التماست میکنم دوراهی های زندگیم رو بردار من بعضی وقتا همون یک راه رو هم اشتباهی میرم.
از اتش جهنمت میترسم ولی بهت امید دارم چون خودت گفتی که بنده هام باید به من امید داشته باشن.
خدایا میترسم بهم یاد بده که همه لحظه ها میگذرن همه ادم ها رهگذرن نزار که از یاد تو غافل بشم.
خدایا مگه تو نمیدونی من از امتحان میترسم؟مگه نمیبینی وقتی امتحان دارم التماست میکنم که نمرمو بد نیارم چرا داری انقد ازم امتحان میگیری
من میترسم توی کارنامه اعمالم نمره هام بد بشه میترسم از پس امتحانای تو برنیام
خداجونم...میگن تو هر کیو بیشتر امتحان کنی بیشتر دوسش داری اینطوری که من حساب میکنم تو عاشق منی...اره عاشق منی!
خدایا...میترسم...این روز ها بیشتر حواست به من باشه میگن بزرگ ترین شکست از دست دادن ایمانه حواست باشه من شکست نخورم من هنوز تو رو قاضی الحاجات میخونم حتی اگه التماس هامو نادیده بگیری هنوزم تو رو الرحمن میدونم حتی اگه سخت بگیری هنوزم تو همون خدایی اما من...نزار از دست برم دل من فقط به امید تو زندست پس واسه ی دلم امن یوجیب بخون
خدایا میدونم که میدونی ولی بازم میگم خیلی دوست دارم.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع انشا: آیا از خدا می ترسید؟

آیا از خدا می ترسید ، دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - www.enshay.blog.ir

شاید از نظر برخی این تنها یک سوال ساده باشد ولی از نظر من این تنها سوال نیست بلکه نماد شک و تردید بسیاری از انسانهایی است که در جامعه همراه ما زندگی می کنند.
اما بگذارید پیش از پرداختن به موضوع اصلی٬متن را با این سوال آغاز کنیم:خدا کیست؟(یا به عبارت بهتر چیست؟)هر شخصی پاسخی متفاوت به این سوال می دهد:از نظر بعضی آدم ها خدا نماد خیر مطلق است٬بعضی دیگر او را صرفا نمادی برای خلقت می دانند.اما پاسخ من این است:خدا گوش نواز ترین زمزمه در سکوت است خدا روشن ترین فانوس در سیاه ترین تاریکی ها است خدا بهترین راهنما در پستی ها و بلندی هاست

و اما پاسخ سوال:خیر. چرا من باید از راهنما و کشتیبان خود ترسی داشته باشم؟ این راهنمایی که از رگ گردن به من نزدیک تر و از مادر بیشتر مراقب من است؟ بعضی ها ممکن است بپرسند اگر او راهنمای ما است چرا ما در زندگی به بلاهای گوناگونی دچار می شویم؟
پاسخ این است:شاید او کشتیبان ما باشد ولی کنترل کشتی زندگی ما کاملا در دست ما است. چگونه می توان رسیدن به مقصد را انتظار داشت وقتی ما با لجاجت کشتی را به سمت صخره ها می رانیم؟

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع انشا: آیا از خدا می ترسید؟

آیا از خدا می ترسید ، دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - www.enshay.blog.ir

سلام خداجونم خوبی؟
میدونی خداجونم موضوع انشا ترس از خداست اما من ازت نمیترسم ،نمیترسم چون بهترین دوستمی، ازتو نه ولی از گناهام میترسم،مسترسم از اون روزی که شرمنده شم در مقابلت،خداجونم ازتو نمیترسم چون همیسه بهم ارامش دادی چون هروقت از همه دنیا بریدم و حس کردم به ته دنیا رسیدم حرف زدن با تو ارومم کرد ،نمیترسم چون همیشه توی بدترین شرایط و حتی زمانی که فکر میکردم رهام کردی بازم کنارم بودی و بهم فهموندی اشتباه میکردم،خداجونم من از تو نه ولی از بنده هات خیلی میترسم،بنده هایی که بارها دلمو شکوندن،خدا جونم من حتی از این دنیای بیرحمم میترسم ولی خوشحالم که تو هستی وبهم فرصت شناختنتو دادی خداجونم من از تو نمیترسم چون همه دنیامی مرسی خدا جونم.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع انشا: آیا از خدا می ترسید؟

آیا از خدا می ترسید ، دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - www.enshay.blog.ir

سلام خدا،خدایی که همه ی خوبی ها مال توست، خدایی که مارا آزاد گذاشتی تا راه خود را خودمان انتخاب کنیم خدا تویی که این قدر خوب و مهربانی پس چرا برخی افراد از تو می ترسند؟
خدایا مردم از عاقبت خود می ترسند و ترسشان هم بسیار بی معنی است چون ما عاقبتمان را خودمان می سازیم و بهشت یا جهنم نتیجه ی اعمال خوب و بد ماست و می دانیم هر عملی عکس العملی دارد .
پس ترس چرا؟ ما باید اعمال خود را درست کنیم و خود را در راه هدایت قرار دهیم وگرنه باید ترسید آن هم نه از خدا بلکه از خودمان.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع انشا: آیا از خدا می ترسید؟

آیا از خدا می ترسید ، دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - www.enshay.blog.ir

خدای مهربان سلام! خدایا می بینی به جایی رسیده ایم که بندگانت می پرسند: آیا از خدا می ترسید؟! در زمینی که افریدی انقدر غریبی که مهربانی هایت را با ترس جواب می دهند...
من، بنده ای از بندگانت، که از بند بند وجودم عشق به تو می بارد؛ من، بنده ای از بندگانت، که بند بند وجودم حکایت لطف بی کران تو را تعریف می کند. من همان بنده حقیری که غرق در گناه، بی شرمانه درخواست یاری ات را کرد و در اوج گناه نیز، ترس از خدا را در ذهنش افسانه ساخت.
خدای مهربانم! از تو که پنهان نیست، از بندگانت چه پنهان؛ راستش من هم زمانی از تو ترسیدم؛ وقتی یاد لحظه ای افتادم که پنبه گناه گوش هایم را بسته بود و لذت گناه دلم را به اتش مانند کرده بود؛ وقتی از شدت اتش گناه تمام خوبی هایت در دلم خاکستر شده بود؛ وقتی دود گناه من را از دیدنت باز میداشت.
درست آن لحظه می ترسم که یاد این قصه می افتم که شیطان را از خود راندی چون در مقابل یک انسان سجده نکرد اما من انسان با همان شیطان دست یاری دادم و در مقابلت سجده نکردم.
خدایا من وقتی از تو می ترسم که در اوج گناه و نافرمانی باز هم درِ محبتت را به رویم باز می کنی اما من رو برمیگردانم. وقتی که با تمام کاستی هایم در ایمان باز هم با صدای دلنشین اذان مرا به سوی خودت میخوانی و باز هم من نادیده میگیرم تو را.
خدایا از تو فقط می خواهم که هیچ وقت مرا در آن لحظه نینداز که از تو بترسم؛ بگذار هم قدم با تو در راهت قدم بردارم....

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع انشا: آیا از خدا می ترسید؟

آیا از خدا می ترسید ، دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - www.enshay.blog.ir

همه ی ما بندگانش هستیم
او ما را دوست دارد
ولی
به ما گفته اند اگر خطایی کنیم ما را در اتش میسوزاند و ما را عاجز میکند
برایمان داستانی خیالی تعریف کردند ک در ان تو آدم را ک اولین فرزندت بود راندی فقط بخاطر یک گاز به سیب و با این داستان ت را در افکار ما کوچک کردند
به ما خورانده اند ک شیطانی ک اینهمه لعنتش میکنیم را فقط برای یک سجده نکردن راندی
تا چیزی میشود میگویند بهترین راهکار مراجعه ب کلام خودت است
پس اگر ب کلام خودت مراجعه کنیم متوجه میشویم ک خود را بسیار بخشنده خطاب کرده ای باز هم با رویی ک دارند تو را اینگونه ظالم جلوه میدهند
حال هم میگویند از خدا باید ترسید
شاید ب این دلیل است ک در ابن دنیا اگر کافری علیل شد میگویند ت عذابی از سمت توست ولی اگر مومنی علیل شد حکمتی از سمت توست!
در جمله ای جمله ی قبل خود را نقض میکنند
شاید چون فقر بندگان را حکمتت میدانند و ثروتشان را دسترنج چندین ساله شان
ایا همه بدی ها حکمت تو است؟
ای کاش ترس از تو و میتوانست موجب سلامت زندگیشان شود
ای کاش در موقع شادی هایشان در دل هایشان زنده بودی
هزاران شاید و ای کاش وجود دارد ولی نمیتوان گفت ن بخاطر ترس از تو بلکه بخاطر ترس از بندگانت!

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

موضوع انشا: آیا از خدا می ترسید؟

آیا از خدا می ترسید ، دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - www.enshay.blog.ir

میبینی خدا جونم از من میپرسن که از دوستت میترسی راستش خدا جونم تو همیشه پشتم بودی هیچ وقت رهام نکردی من از تو نمیترسم خدا جون من از روزی میترسم که خدایی نداشته باشم
معبودی که به من کمک کنه
میترسم از اون روز که هر چه گریه و زاری کنم خدایی دیگه منتظر درد و دل من نباشه
خدا جونم من تو رو خیلی دوست دارم خدا جونم من از تو هیچ نمیترسم خدا ولی از روزی که تو رو از دست بدم میترسم
خدا جونم میدونم هیچ وقت رهام نمیکنی
خدا جونم نمیگم که دستم رو بگیر سالهاست دست من رو گرفتی
میگم دستم را محکم تر بگیر
خدایا چرا مردم این دنیا از تو میترسن؟ و باز هم این جمله در ذهنم اکو میشود(خدایی خدا غریبه)به گمونم هنوز تو رو خوب نشناختن
ای کاش در خوشحالی ها یادی از تو میکردند...
ای کاش بندگان از تو نمیترسیدند... و ای کاش اینها ای کاش نبودند
دوستت دارم خدا جون.

دانلود انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir